Godzone – evangelizace těch, kterým jde o Boží Království

Godzone je slovenský projekt, který vznikl v roku 2009. Byl odpovědí na Pastorační plán katolické církve na Slovensku, který vyzýval k nové evangelizaci mládeže. Godzone projekt vznikl pod záštitou občanského sdružení ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – združuje 8 403 členů, 259 spoločenství a 23 oblastních center) a prakticky byl realizovaný mladými lidmi ze společenství SP (ESPÉ), kterým hořelo srdce pro své vrstevníky a přijali tuto výzvu, aby vstoupili do služby mladým lidem na Slovensku. Celý projekt zastřešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska.

Číst více

Hudba a evangelizace

Při pořádání různých evangelizačních akcí je hudba nedílnou součástí. Nehledě na to, že pokud někdo objeví vztah s Bohem, je to právě hudba, která může pomáhat tento vztah prohlubovat. Je dobře, že stále existuje několik lidí, kteří se tématu křesťanské hudby věnují.

Číst více

Nick Vujicic – evangelizace muže bez rukou a nohou

Zdá se nám v době koronaviru, že jsme něčím omezeni? Pojďme se povzbudit příkladem Nicka Vujicice, co jemu pomohlo překonat takové omezení, jako je život bez rukou a nohou? Vždy, když čtu v evangeliu o uzdravení slepého, tak si na něj vzpomenu. Ten, který je bez rukou a nohou dodává dnes chuť žít lidem po celém světě. Co mu pomohlo? Právě tato událost z evangelia stála za tím, že se jeho život proměnil. Díky zkušenostem s vlastním omezením může pomáhat po celém světě. A nejenom to, nic mu nabrání zkoušet různé sporty, zahrát si ve filmu a získat ocenění za nejlepší hereckou roli nebo třeba nazpívat píseň. Pojďme jej více poznat.

Číst více

Lámačské chvály a evangelizace ve věznicích skrze chvály po celém světě

Jak říká Braňo Letko z Lámačských chval, oni nehrají koncerty, oni se modlí a Pán Bůh skrze to může konat své dílo, uzdravovat, promlouvat. Každé jejich nové video z nějakého setkání je plné svědectví o Božím působení. V poslední době s nimi jezdí svědčit i vězni, kteří se díky jejich službě obrátili ve věznicích napříč Slovenskem a Českem. Vězni založili společenství s názvem Dismas, které má již přes 600 členů. Podpořme jejich evangelizaci modlitbou.

Číst více

Projděte si příběhy Bible skrze písně

Přiznám se, že když objevím nějaký zajímavý hudební projekt, nedá mi to, abych jej nenechal přeložit a otitulkovat. A jedním z takových je i projekt The Story. Jedná se o převyprávění některých příběhů Bible a biblických postav skrze písně. Pojďte se tentokrát nejenom začíst, ale i zaposlouchat do Bible.

Číst více

Inspirace u společenství Martindom

Společenství Martindom z Bratislavy je nádhernou příkladem, co může Bůh vykonat nejenom v jediné farnosti, ale jak si vás postupně může vyslat do služby do celé země. Kdo by tomu věřil, že na počátku stálo několik malých společenství scházejících se ještě v době komunismu tajně po bytech? Dnes najdete skrze ně bohatou inspiraci pro evangelizaci.

Číst více

Kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista

Je mnoho společenství, které hledají vhodný způsob pro současnou dobu, jak evangelizovat. Mezi ně patří redemptoristi na Slovensku, kteří navázali spolupráci s katolickou službou laiků ChristLife. Ta vznikla jako odpověď na novou evangelizaci v roce 1995. Na základě jejich dlouholetých zkušeností vznikly podklady pro 3 na sebe navazující kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista. Všechny podklady jsou se slovenským dabingem.

Číst více

Seminář života v Duchu – Sievers

V mnoha farnostech mají zkušenost s duchovním seminářem nesoucí název SIEVERS po knězi, který ji upravil pro katolické prostředí. Jak sám o. Sievers napsal, tento seminář vede účastníky:

– k prohloubení existujícího vztahu k Bohu nebo

– k znovuvytvoření zhrouceného vztahu k Bohu nebo

– k začátku nového vztahu k Bohu.

Číst více