Projděte si příběhy Bible skrze písně

Přiznám se, že když objevím nějaký zajímavý hudební projekt, nedá mi to, abych jej nenechal přeložit a otitulkovat. A jedním z takových je i projekt The Story. Jedná se o převyprávění některých příběhů Bible a biblických postav skrze písně. Pojďte se tentokrát nejenom začíst, ale i zaposlouchat do Bible.

Číst více

Inspirace u společenství Martindom

Společenství Martindom z Bratislavy je nádhernou příkladem, co může Bůh vykonat nejenom v jediné farnosti, ale jak si vás postupně může vyslat do služby do celé země. Kdo by tomu věřil, že na počátku stálo několik malých společenství scházejících se ještě v době komunismu tajně po bytech? Dnes najdete skrze ně bohatou inspiraci pro evangelizaci.

Číst více

Kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista

Je mnoho společenství, které hledají vhodný způsob pro současnou dobu, jak evangelizovat. Mezi ně patří redemptoristi na Slovensku, kteří navázali spolupráci s katolickou službou laiků ChristLife. Ta vznikla jako odpověď na novou evangelizaci v roce 1995. Na základě jejich dlouholetých zkušeností vznikly podklady pro 3 na sebe navazující kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista. Všechny podklady jsou se slovenským dabingem.

Číst více

Seminář života v Duchu – Sievers

V mnoha farnostech mají zkušenost s duchovním seminářem nesoucí název SIEVERS po knězi, který ji upravil pro katolické prostředí. Jak sám o. Sievers napsal, tento seminář vede účastníky:

– k prohloubení existujícího vztahu k Bohu nebo

– k znovuvytvoření zhrouceného vztahu k Bohu nebo

– k začátku nového vztahu k Bohu.

Číst více

Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky jsou nástrojem, jak vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní pastoraci evangelizační. Je to také jedna z forem, jak učinit laiky konkrétně spoluodpovědné za život farnosti, za její růst, tak jak nás k tomu zve II. Vatikánský koncil i poslední papežové. Tam, kde jsou bratři a sestry z farnosti vedeni ke svědectví o jejich víře, tam nejen pomáhají lidem kolem nich poznat Boží lásku a církev jako rodinu, kde mohou nacházet svůj domov, ale evangelizace je současně vede na hlubinu víry.

Číst více

Kurz Beta

Proběhl u vás Kurz Alfa a přemýšlíte o tom, jak něj navázat? Nabízí se prohloubení témat křesťanství pomocí Kurzu Beta. Na webu o. Vojtěcha Kodeta najdete jím zpracovaná témata, které stačí použít stejnou formou, jako u Kurzu Alfa.

 

Číst více

Kurzy Alfa

Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.

Číst více

Audioarchiv konference 2018

Pátek 23. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Sobota 24. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy: