Konference o evangelizaci 15.–16. 11. 2024 Praha-Dejvice, Pastorační centrum

Zveme vás na již VI. ročník Konference o evangelizaci, který se uskuteční 15.–16. 11. 2024 v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích. Hosté konference budou Marcin Zieliński, Mons. Jan Graubner, P. Vojtěch Koukal, Pavol Strežo, Gedeon Worship a další.

Církev je tu proto, aby evangelizovala. Konference je určena především pro ty, kteří chtějí vycházet a hlásat evangelium. Jde o místo modlitby, setkání a povzbuzení se navzájem v evangelizační službě.

Kdy

15.–16. 11. 2024

Cena

500 Kč/dospělý
200 Kč/student
200 Kč/kněz, řeholní osoba, pastorační pracovník
děti do 18 let mají vstup zdarma

Kde

Pastorační středisko,
Thákurova 676/3, Praha 6, Dejvice

Můžete se opět těšit na podnětné přednášky, duchovní program, workshopy a kulatý stůl. Z hostů zatím potvrdili účast: Pavol Strežo (SK), P. Vojtěch Koukal (Komunita Blahoslavenství), Rosťa Šerý (Projekt ON), Františkáni (misie), P. Kamil Obr (Farní evangelizační buňky), Komunita Chemin Neuf, Veronika Filipová (kurzy Alfa), Pavla Petrášková, Gedeon worship a další. Jména hostů budeme postupně doplňovat. Děkujeme všem za modlitby za toto dílo.

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński je polský evangelizátor a autor knih o křesťanství. Je známý svou charismatickou osobností a aktivním zapojením do duchovního života. S Ježíšem se setkal v roce 2007 a od té doby je aktivní ve službě Bohu. Cestuje po celém světě, účastní se konferencí, duchovních obnov a modlitebních setkání za uzdravení. Kromě své evangelizační služby je autorem několika knih, které se zabývají modlitbou a křesťanským životem. Jeho díla jsou ceněna pro jejich hloubku a schopnost oslovit široké publikum věřících.

Tajemný host, aneb "Kdo mi zabral místo v lavici?"

Církev je tu pro lidi, kteří do ní ještě nepatří. Jak to ale vypadá v praxi? Co uděláme, když do kostela zavítá neznámý host? Jsme jako křesťané otevření vůči nově příchozím, nebo si chráníme to své, včetně místa v lavici?

Veronika Filipová

Veronika Filipová je vedoucí České kanceláře kurzů Alfa. Žije v Praze, kde se pořádání Alfy a její propagaci věnuje již 20 let. Vystudovala náboženské nauky na KTF UK, sloužila mnoho let přímluvnou modlitbou a evangelizace je její srdcovka.

Rostislav Šerý

společenství Projekt ON

Církev otevřená všem bez podmínek

Pedagogika „Next step“ jako osobní doprovázení mladých s cílem udělat osobní aktivní krok ve víře a způsob práce „Welcome To Paradise“: církev s otevřenými dveřmi a s bezpodmínečným přijetím VŠECH.

P. Luciano Couto

Luciano je brazilský kněz v komunitě Chemin Neuf, studoval v centru Sevres v Paříži, 20 let je misionářem mladých. Je spolutvůrcem festivalů Welcome To Paradise, působil v různých letech na světových dnech mladých.

Společenství – živá zkušenost Božího jednání

Zakoušení Boha jako živého a jednajícího je velkou touhou lidí naší doby. V čase milosti, který žijeme, odpovídá Ježíš na modlitby své církve shromážděné ve společenstvích zcela mimořádným způsobem. Společenství se tak více než kdy před tím stávají nástrojem obnovy církve.

P. Vojtěch Koukal

P. Vojtěch Koukal je představeným Komunity Blahoslavenství, národním koordinátorem Evangelizačních buněk a členem týmu Katolické charismatické obnovy. Rozvíjí vizi církve, která je otevřená světu a zaměřená na evangelizaci. V tomto duchu se věnuje formaci kněží a laiků.

P. Kamil Obr

P. Kamil Obr je knězem olomoucké arcidiecéze, působí ve Zlíně jako farář a děkan. Má mnoho zkušeností z evangelizačního působení mezi mladými a v práci se společenstvími. Při své kněžské službě naslouchá druhým, podporuje společenství i jednotlivce ke spolupráci a k rozvíjení jejich duchovních darů.

Pavol Strežo

Spoločenstvo Novej Evanjelizácie

Jsi Boží!! Františkánská misie městská, běžná i žebravá

Městské misie převážně v sudetských městech, Světlo ve tmě, žebravé poutě bratří, doprovázení lidí bez domova i vězňů.

P. Jakub František Sadílek OFM

P. Jakub František Sadílek OFM je františkán, uvěřil v Ježíše ve 12letech při evangelizaci v Praze, kde i teď v komunitě žije. Spoluorganizuje městské misie, ekumenické modlitby a aktivity smíření. Má rád hory a kečup.

Šimon Růžička OFM

Šimon Růžička OFM je františkán a jáhen. Žije v Moravské Třebové, má na starost lidi bez domova v tamním klášteře. V řádu františkánů má na starost evangelizaci, organizuje žebravé poutě bratří.

Evangelizace službou chudým a přátelstvím s nimi

Evangelium se dá žít v přátelství s těmi, kteří často opravdové kamarády vůbec nemají (lidmi bez domova, dětmi uprchlíků, seniory). Evangelizujeme se navzájem? Ano, i to jde – s věrností a nadějí se i ty nejodvážnější sny stávají realitou.

Kristina Koldinská

Kristina Koldinská vyučuje na Právnické fakultě UK, stála u zrodu Komunity Sant´Egidio v Praze, působí v ní od svých 20 let.

Jan Janda

Jan Janda je v Komunitě Sant´Egidio 10 let, byl u vzniku služby mladých lidí chudým a živí se jako finanční manažer.

Být či nebýt on-line: Autentický křesťan

Jakou má hodnotu autentické svědectví a jak mohou být sociální sítě Božím nástrojem? Jak najít své místo ve světě sociálních sítí? Na tomto workshopu se společně zamyslíme, co je na tvorbě on-line důležité, zodpovíme palčivé otázky a budeme se sdílet o radostech a strastech této formy služby.

Klára Němcová

Pod instagramových profilem @kafcosesvatymi tvoří Klára Němcová (23) několik let obsah, ve kterém se snaží sdílet autenticky vztah s Bohem, propojovat lidi, a ptát se na otázky, které "tak nějak" všechny věřící trápí. Mimo jiné ji potěší káva a dobrá poezie.

Konferenci připravuje Komunita Blahoslavenství ve spolupráci s nadačním fondem Credo pod záštitou Arcibiskupství pražského. Na přípravě se podílí široký tým složený se zástupců různých společenství. Nahrávky z předchozích ročníků můžete najít níže:

Pátek 15. 11. 2024

8.00 – 9.00           registrace
9.00 – 9.30           modlitba chval /Gedeon Worship/
9.30 – 10.45        zahájení konference, kulatý stůl s hosty
10.45 – 11.15       přestávka
11.15 – 12.00       přednáška /Marcin Zieliński/
12.00 – 12.15      představení odpoledních workshopů
12.15 – 14.00      přestávka na oběd
14.00 – 15.20       workshopy
15.40 – 17.00       workshopy
17.00 – 17.30      přestávka
17.30 – 18.30      mše svatá
18.30 – 20.00      přestávka na večeři
20.00 – 21.30       modlitební večer
                                  Gedeon Worship, Marcin Zieliński
21.30                       závěr

Sobota 16. 11. 2024

9.00 – 9.30           modlitba chval
9.30 – 10.30         přednáška /Marcin Zieliński/
10.30 – 10.45        představení odpoledních workshopů
10.45 – 11.00       přestávka
11.00 – 12.00        mše sv. s arcibiskupem pražským
                                    Mons. Janem Graubnerem
12.00 – 14.00       přestávka na oběd
14.00 – 15.20        workshopy
15.40 – 17.00        workshopy
17.00 – 17.30       přestávka
17.30 – 19.00       modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství
                                    s žehnáním zástupců místních a přítomných komunit
19.00                        závěr konference

Ubytování a stravování

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme.

V rámci přihlášky je možné objednat si stravu:
PÁTEK
: oběd (klasická i bezlepková varianta) a večeře
SOBOTA: oběd (klasická i bezlepková varianta)

Dotazy

v případě dotazů se na nás obraťte na e-mailu strakova@credonadacnifond.cz

3333-koe-banner-loga