P. Vojtěch Koukal

Web spravuje evangelizační tým pod vedením P. Vojtěch Koukala.

Konferenci o evangelizaci pořádá Komunita Blahoslavenství v ČR ve spolupráci s nadačním fondem CREDO.

Mediálními partnery konference jsou Katolický týdeník, TV Noe, Radio Proglas.

Telefonní kontakt na organizátory konference: Markéta Piknová – 606 715 994.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese konference@evangelizace.cz.

Chcete podpořit naši evangelizační činnost?

Modlitební podpora

Prosíme o modlitební podporu celého projektu. Modlete se za to, aby Boží království prozářilo každou část naší společnosti.

Finanční dar

Finančním darem nás můžete podpořit na účet č.:

2301477944/2010

do poznámky uveďte Dar na evangelizaci.

Řekněte o nás dalším

Pozvěte všechny, kterým není lhostejný stav naší země a chtějí se zasadit o přinášení Božího požehnání do všech oblastí lidské společnosti.