Program KoE 2020

IV. ročník Konference o evangelizaci – online program

KONFERENCI O EVANGELIZACI MŮŽETE SLEDOVAT ZDE.


Pátek 13.11.2020

14:00 Uvedení do programu, představení workshopů, chvály – živý přenos

15:00 Přednáška: EVANGELIZACE SKRZE PODOBENSTVÍ

      P. René Luc (záznam)

16:00 Workshop: PROMĚNA FARNOSTIživý přenos

      P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, Jaroslav Šotola
      V druhé části kulatý stůl, odpovědi na zaslané dotazy.

18:00 Workshop: BIBLICKÉ TRIOdokumenty ke stažení

     s. Lucia Kopasová (záznam)

19:00 Workshop: VIZE PRO SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH DNESživý přenos

      Rosťa Šerý/Projekt On (po workshopu následuje modlitební večer)


Sobota 14.11.2020

 9:00 Uvedení do dne, představení workshopů, chvály – živý přenos

10:00 Přednáška: MOHU BÝT UČEDNÍK ANIŽ BYCH EVANGELIZOVAL?

      P. René Luc (záznam)

11:00 Promluva: PODNĚTY K EVANGELIZACI – živý přenos

     arcibiskup Jan Graubner, v závěru odpovědi na zaslané dotazy

12:00 MŠE SVATÁ s arcibiskupem Janem Graubnerem – živý přenos

14:00 Workshop: KURZY O VZTAZÍCH JAKO CESTA K VÍŘE – živý přenos

      Jakub a Dagmar Güttnerovi, v závěru odpovědi na zaslané dotazy

15:30 Workshop: PĚT FÁZÍ KONVERZE – živý přenos

     Pavla Petrášková, v závěru odpovědi na zaslané dotazy

17:00 Workshop: „ZLATO SE TŘÍBÍ V OHNI“ (Sir 2,5) – živý přenos

      Kateřina Lachmanová

18:30 Workshop: HLÁSAT, ALE CO?

     Josef Prokeš (záznam)

19:30 Modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství – živý přenos

Součástí programové nabídky konference budou také předtočené workshopy a prezentace, které naleznete na tomto odkazu od pátku 13.11.