Audioarchiv konference 2018

Pátek 23. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Sobota 24. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili III. Konference o evangelizaci. Na našem webu si můžete prohlédnout fotografie z programu. Zde najdete audio záznam z přednášek a workshopů z konference o evangelizaci.

Zvláštní poděkování patří všem přednášejícím, kněžím, organizátorům a dobrovolníkům. Budeme rádi, pokud nám napíšete na email konference@evangelizace.cz Vaši zpětnou vazbu ke konferenci, abychom věděli, jak směřovat další ročníky.

Ať Vás stále provází Boží požehnání.

Informace před konferencí

Konference o evangelizaci se uskuteční již tento pátek 23. a v sobotu 24. listopadu v Regionálním centru v Olomouci.

Online přihlašování bude ukončeno ve středu 21. 11. Je však možné přijít i bez přihlášení a zaregistrovat se přímo na místě, kapacita není zcela zaplněna. Zúčastnit se můžete jednoho, nebo obou dní konference.

Srdečně Vás zveme také na páteční večer chval v katedrále sv. Václava, kde je volný vstup. Budeme se modlit za naši zemi. Veškeré informace k programu najdete zde. Informace k místu konání, parkování, průběhu konference a další důležité informace, si můžete přečíst zde.

Těšíme se na společný požehnaný čas.

Pozvání otce arcibiskupa Jana Graubnera

Milí bratři a sestry,
poslechnout Ježíšovu výzvu k evangelizaci není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. A to se týká každého jejího člena. Naše misijní ochablost má několik důvodů. Někdy je to lhostejnost k druhým skrývaná za tolerancí jiných postojů. Někdy neznalost a nezkušenost v předávání víry a někdy malá láska ke Kristu i k lidem. Vítám další konferenci, která chce nabídnout probuzení vášně pro Krista a výměnu praktických zkušeností nejen s evangelizací druhých. Papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc na říjen 2019 a chce, abychom se na něj celý rok připravovali. Tím užitečnější může být další konference o evangelizaci i pro naše farnosti, které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

Pozvání P. Vojtěcha Koukala

Milí přátelé, chci vás srdečně pozvat na další již III. Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 23. – 24. 11. 2018 v Regionálním centru v Olomouci. Letos jsme program obohatili tím, že dáváme velký prostor pro paralelní workshopy. Účastníci si tak budou moci vybrat to, co je více zajímá, odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu. Pozvání přijali osobnosti věnující se evangelizaci od nás i ze zahraničí. Účast přislíbila také Miriam Swaffield z Anglie, která se věnuje evangelizaci mezi studenty. V Anglii je velmi známá svým živým projevem a také oranžovým karavanem, ve kterém za studenty přijíždí.

Mnozí toužíme, aby naše farnosti ožily. Leží nám na srdci lidé kolem nás, kteří nepoznali Ježíšovu lásku. Vidíme, že lidí hledajících určité duchovní zakotvení, je dnes mnohem více, než tomu bylo dříve. Papež František nás ve svém apoštolském listě Evangelii gaudium povzbuzuje: „Ve věrnosti Mistrovu příkladu je životně důležité, aby dnes církev vycházela zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti, neprodleně, bez zdráhání a beze strachu.“ Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem sebe? Chceš se nechat inspirovat tím, jak to dělají jiní? Tato konference pro tebe může být odpovědí na tvé otázky a také povzbuzením v elánu lásky.

P. Vojtěch Koukal, představený Komunity Blahoslavenství v ČR