Pozvání otce arcibiskupa Jana Graubnera

Milí bratři a sestry,
poslechnout Ježíšovu výzvu k evangelizaci není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. A to se týká každého jejího člena. Naše misijní ochablost má několik důvodů. Někdy je to lhostejnost k druhým skrývaná za tolerancí jiných postojů. Někdy neznalost a nezkušenost v předávání víry a někdy malá láska ke Kristu i k lidem. Vítám další konferenci, která chce nabídnout probuzení vášně pro Krista a výměnu praktických zkušeností nejen s evangelizací druhých. Papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc na říjen 2019 a chce, abychom se na něj celý rok připravovali. Tím užitečnější může být další konference o evangelizaci i pro naše farnosti, které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský