KoE 2016

Při příležitosti vyvrcholení Svatého roku milosrdenství proběhla Konferenci o evangelizaci. Uskutečnila se 18.–20. listopadu 2016 v Kongresovém centru ve Zlíně a to pod záštitou pastoračního centra arcidiecéze olomoucké, diecéze brněnské a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

Téměř pět set lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo ve Zlíně konference s názvem „Já a evangelizace“. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, farních evangelizačních buňkách, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol a dalších zajímavých způsobech, jak s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Součástí programu byly chvály, mše svaté, modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Mezi přednášejícími byli Maja Schanovsky z Rakouska, P. Ondřej Chrvala ze Slovenska, Kateřina Lachmanová, P. Vojtěch Koukal a další vážení hosté. Mši svatou bude v sobotu v 17 h. sloužil arcibiskup Mons. Jan Graubner. Mediálními partnery byli: Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.

Pořadateli konference jsou Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo.

Leták ve formátu A5 si můžete stáhnout zde.

Leták ve formátu A4 si můžete stáhnout zde.

Registrační poplatek činí 150 Kč na dospělou osobu. Kněží, řeholní osoby a děti do 4 let mají účast zdarma. Poplatek pro děti od 4 do 15 let je 50 Kč, pro děti bude zajištěn dětský program v blízké tělocvičně. Můžete využít také zvýhodněné rodinné vstupné pro rodiče s dětmi za cenu 250 Kč.

Stravování
V přihlášce si můžete objednat obědy a večeře.

Informace
Přihlášeným účastníkům budou v listopadu zaslány podrobné informace a pokyny ke konferenci. V případě dotazů můžete psát na email: info@credonadacnifond.cz nebo volat na tato telefonní čísla:  + 420 725 062 300, + 420 607 213 617 (pracovní dny do 15 hodin)

Těší se na Vás Komunita Blahoslavenství a  tým nadačního fondu Credo.