Konference o evangelizaci 11.–12. 11. 2022

Termín: 11.–12. 11. 2022

Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc

Hlavní host: Otto Neubauer

– autor knihy Mission Possible (Doron, 2020)

Program:

Pátek 11. 11. 2022

  8.00 Registrace

  9.15 Modlitba chval

  9.45 Zahájení konference

10.00 Kulatý stůl „Výzvy evangelizace v naší zemi“  

11.15 Představení odpoledních workshopů a příprava na mši sv.

12.00 Mše svatá – s biskupem Josefem Nuzíkem

13.00 Oběd

15.00–16.20 Workshopy

1) Otto a Carol Neubauerovi – Manželství a jeho poslání ve službě evangelizace

2)  Rosťa Šerý  a Projekt ON Lovcem obrů – nová evangelizace mezi mladými

3) sr. Veronika Barátová – Na cestě křesťanského rozlišování

4) Veronika Filipová – Kurzy alfa aneb víra prochází žaludkem

5) David Loula – Může spolu souviset chvála a evangelizace?

16.40–18.00 Workshopy

1) Otto a Carol Neubauerovi – Manželství a jeho poslání ve službě evangelizace

2)  Rosťa Šerý  a Projekt ON Lovcem obrů – nová evangelizace mezi mladými

3) sr. Veronika Barátová – Na cestě křesťanského rozlišování

4) Veronika Filipová – Kurzy alfa aneb víra prochází žaludkem

5) David Loula – Může spolu souviset chvála a evangelizace?

20.00 Modlitební večer – zajišťuje Projekt On

21.30 Závěr

Sobota 12. 11. 2022

  8.30 Modlitba chval 

  9.00 Hlavní přednáška Otto Neubauer 

10.20 Představení workshopů

11.00 Mše sv. s arcibiskupem pražským Janem Graubnerem

12.00 Oběd

14.00–15.20 Workshopy

1)  Otto Neubauer a Maja Schanovsky – Jak roste církev?

2)  Mário Tomášik, Eduard Filo – Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potřeba použite aj slová!

3) sr. Lucie Kopasová – Sdílení ve trojici (Trio)

4) P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec – Synodalita církve synodalita v církvi

5) Světlana Mašková – Evangelizace na sociálních sítích

15.40–17.00 Workshopy

1) Otto Neubauer a Maja Schanovsky – Jak roste církev?

2) Mário Tomášik, Eduard Filo – Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potřeba použite aj slová!

3) P. Vojtěch Koukal a hosté – Proměna farnosti

4) P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec – Synodalita církve synodalita v církvi

5) Libor Kučera a Pavol Strežo – 7 vrchů

17.30 Modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství

19.00 Závěr

Podrobnosti k programu

PÁTEK

„Výzvy evangelizace v naší zemi“ – kulatý stůl

10h (hlavní sál)

Evangelium je stále živé, aktuální a přitažlivé. Mnoho lidí v naší zemi ho touží slyšet a přijmout. Jak já jako křesťan – jednotlivec a my jako společenství církve máme dnes hlásat evangelium? Jak na to? Jaké jsou dnešní výzvy k evangelizaci? Jaká jsou úskalí?

O tom všem budou s moderátorem Davidem Kasanem diskutovat: P. Josef Prokeš dělal licenciát v oboru Nová evangelizace a má hodně zkušeností z evangelizačního působení mezi mladými, Pavla Petrášková,  národní koordinátorka Charismatické obnovy a evangelizace jí hodně leží na srdci, Marek Novák, který má na starosti různé evangelizační projekty v naší zemi a P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství, národní koordinátor Evangelizačních buněk, leží mu na srdci zdravá vize církve a s tím související formace kněží a laiků.

Pavla Petrášková – národní koordinátorka Charismatické obnovy, evangelizaci se sama věnuje a formuje k ní druhé.

Marek Novák – odpovědný za různé evangelizační projekty v naší zemi.

P. Vojtěch Koukal – je člen Komunity Blahoslavenství, národní koordinátor Evangelizačních buněk. Rozvíjí vizi církve, která je otevřená světu a zaměřená na evangelizaci, a v tomto duchu se věnuje formaci kněží a laiků.

P. Josef Prokeš – je knězem v českobudějovické diecézi. Působí ve Vodňanech a Lomci. Získal licenciát v oboru Nová evangelizace a má hodně zkušeností z evangelizačního působení mezi mladými. Působí ve vedení skautu.

Workshopy pátek odpoledne

Manželství a jeho poslání ve službě evangelizace – Otto a Carola Neubauerovi

Snad nejkřehčí a zároveň nejradostnější poslání. Manželé Neubauerovi se podělí o jejich podnětné dlouholeté zkušenosti jako manželského páru, který se angažuje v evangelizaci.

Otto Neubauer – je členem Komunity Emmanuel. Již začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Teolog, pedagog a ředitel Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni (https://akademie-wien.at). Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. V češtině mu vyšla v roce 2020 kniha Mission possible – velmi bohatý manuál k evangelizaci, kde je možné nalézt mnoho dobrých praktických podnětů.

Carola Neubauerová – manželka Otty a matka šesti dětí, bioložka, poradkyně pro dětskou terapii

Lovcem obrů – Rosťa Šerý a členové Společenství Projekt ON

„Jdi; Hospodin buď s tebou!“ (1 Sam 17,37)

V tomto workshopu, který je zaměřený pro všechny mladé, budeme společně objevovat Boží povolání v nás – stát se lovcem obrů a nositeli radostné zvěsti a Božího vítězství do každého koutu naší země i celého světa. Součástí workshopu bude i řada svědectví členů společenství.

Společenství Projekt ON – jsme děkanátní společenství se zaměřením na mladé lidi. I když jsou naši členové z celého děkanátu, tak našim domovem je farnost Valašské Klobouky pod vedením o. Pavla Macury. V rámci našeho působení toužíme předávat zkušenost s živým Bohem, a zvěstovat radostnou zvěst evangelia. Věříme, že Bůh vložil každému člověku do srdce originální kombinaci talentů a darů, skrze které touží zasahovat naše okolí. Ve společenství působí několik chválových kapel v čele se skupinou Gedeon, která hudebně doprovodí i letošní konferenci o evangelizaci.

Rosťa Šerý – je otec dvou dětí a vedoucím společenství Projekt ON. Ve společenství má dále na starost formaci členů a službu přímluvné modlitby. Je součástí organizačního týmu konference o evangelizaci a konference pro služebníky Poslaný. Na srdci mu leží nová evangelizace a formace vedoucích společenství, aby se každé společenství stalo bezpečným domovem a místem pro růst v nadpřirozené službě a Božích darech.  Je také součástí národního týmu CHARIS, který v rámci celého světa založil papež František a pověřil ho šířením proudu milosti Ducha Svatého v katolické církvi.

Na ceste kresťanského rozlišovania – sr. Veronika Barátová

Rozlišovať čo je dobré a čo nie, čo je od Boha a čo nie a vôbec celá oblasť rozlišovania patrí ku kresťanského životu a je i jeho službou iným často hľadajúcim ľuďom. Ako sa učiť rozlišovať? Aký postoj zaujať, keď niečo rozlíšiť neviem? Čo keď sa v rozlišovaní zmýlim? Základné princípy a postoje v službe rozlišovania.

ThLic. sr. Veronika K. Barátová – je zasvěcená sestra Komunity Blahoslavenství od roku 1990. Působila v domech v Dolanech a v Liptovskom Mikuláši na Slovensku, kde je momentálně představenou domu. Teologii studovala v Olomouci a v Římě. Vede duchovní cvičení, obnovy a různé semináře, dává důraz na potřebu nové evangelizace a systematického učednictví jako nutnou formaci dospělého křesťana v dnešním světě.

Kurzy Alfa aneb víra prochází žaludkem – Veronika Filipová

Jak „vyrobit“ z farníků učedníky? Jak zaujmout nevěřící mladé lidi? Jak oslovit lidi, kteří nedůvěřují církvi? Jak se postarat o ty, kdo mají k Bohu zatím jen nakročeno? Kurzy Alfa už 40 let nabízejí osvědčený způsob – společné jídlo, vyučování, diskuse, kde žádná otázka není „mimo“. Ale jak plyne už z názvu, Alfa je jen začátek…

Veronika Filipová – se více než 15 let věnuje organizování kurzů Alfa v Praze a od roku 2020 vede Českou kancelář kurzů Alfa. Vystudovala teologické nauky na KTF UK. Od mládí je jí blízká spiritualita charismatické obnovy a slouží přímluvnou modlitbou. Je vdaná a má jednu dceru.

Může spolu souviset chvála a evangelizace? – David Loula

„Navrátím se zase a znovu postavím zbořený Davidův stánek, aby také ostatní lidé hledali Pána a všechny národy, nad nimiž bude vzýváno mé jméno.“ Sk 15,16–17.

Obnova Davidova stánku. Pán Bůh zaslíbil, že obnoví zbořený Davidův stánek, aby lidé hledali Pána. Může spolu souviset chvála a evangelizace? Může se zpěv chvalozpěvů stát účinným nástrojem pro oslovení nevěřících lidí? A jak se skrze uctívání zjevuje a manifestuje Boží moc a Boží láska v dnešním světě? Uctívání Pána Ježíše je vyjádřením naší úcty a lásky k Bohu, ale také je to mocný nástroj k proměně duchovní atmosféry, přináší Boží přítomnost a jeho světlo do temnot tohoto světa.

David Loula – je kazatel Křesťanských společenství, zakladatel spolku České studny, který se věnuje obnově křesťanských hodnot a evangelizaci prostřednictvím návratu k dědictví našich duchovních otců v národě. Také založil Školu uctívání a vede hnutí Davidova stánku v ČR. David je ženatý a s manželkou Evou má 7 dětí.

SOBOTA

Zajímá se církev ještě o svět? – Otto Neubauer

Přednáška hlavního hosta konference sobota dopoledne 9h (hlavní sál)

Mise není možná bez dialogu. O zásadní důležitosti dialogu v evangelizaci, o tom, jak je důležité přistupovat k lidem kolem nás v postoji naslouchání a pokory.

Zkušenosti s misijními procesy ve společnosti a v církvi. Důležité předpoklady, jak dlouhodobě vytrvat v evangelizačním elánu, na co klást důraz. O zdravé přítomnosti církve a křesťanů v dnešní společnosti.

Workshopy sobota odpoledne

Jak církev roste? – Otto Neubauer a Maja Schanovsky

Máme vizi, že církev v naší farnosti, kolem nás, může růst? Jak se stávat církví evangelizující? Jak mohou farnosti přejít od paralyzující spotřeby k osvobozující službě.

Otto Neubauer – je členem Komunity Emmauel. Již začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Teolog, pedagog a ředitel Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni (https://akademie-wien.at). Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. V češtině mu vyšla v roce 2020 kniha Mission possible – velmi bohatý manuál k evangelizaci, kde je možné nalézt mnoho dobrých praktických podnětů.

Maja Schanovsky – je členkou komunity Emmanuel. Mnoho let pracuje spolu s Ottou Neubauerem v Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni, je vedoucí misií v rámci Academie. Má mnoho bohatých zkušeností z misijních projektů, ve kterých hledají nové cesty a způsoby, kterými se můžeme přiblížit k lidem okolo nás.

Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potrebné použite aj slová!“ (František z Assisi) – Mário Tomášik a Eduard Filo

Evanjelium je potrebné ohlasovať v každom čase. Doba vyžaduje hľadať možnosti akým spôsobom sa deliť o radostnú zvesť evanjelia. Na prednáške budeme hovoriť o tom ako spôsobiť to, že celá obec, či mesto môže počuť slová a skutky evanjelia. Jeden z nástrojov „Žatva“ hovorí o možnostiach ako evanjelium zdieľať obyvateľom mesta, ľuďom na periférii, politickým zástupcom, deťom, mládeži, seniorom, rodinám. Zahŕňa aspekty modlitebnej a praktickej evanjelizácie.

Eduard Filo – predseda ZKSM, ktorý vedie evanjelizačné vikendy Žatva, ktoré sa odohravaju v celom meste či obci a zahrnajú aj praktickú pomoc ľuďom.

Mário Tomášik…

Sdílení ve trojici (trio) – sr. Lucia Kopasová

Představení jednoduché metodiky, jak sdílet Boží slovo nebo se společně formovat a růst ve skupině tří lidí, která se pravidelně schází.  Metoda je určena lidem hledajícím i nově pokřtěným, kteří se s Božím slovem seznamují. Mohou ji s užitkem použít i praktikující křesťané. Workshop bude obsahovat sdílení zkušeností s touto metodou, představení výhod tria (trojice) při evangelizaci a katechezi nově pokřtěných, a také ukázku a zažití této metody na závěr workshopu.

sr. Lucia Kopasová – je zasvěcená sestra v Komunitě Blahoslavenství. Do Komunity vstoupila v roce 1996, pochází ze Žiliny na Slovensku. Studovala psychologii v Bratislavě a teologii v Olomouci. Mimo jiné se věnuje přípravě dospělých na svátosti ve farnosti Dolany a spolupracuje s otcem Mario St. Pierre, který rozvíjí Trio formaci pro kněze.

Synodalita církve, synodalita v církvi: zkušenosti a podněty pro rozvoj církevních společenství ­– P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec

Tento workshop bude příležitostí ke sdílení synodální zkušenosti v našich společenstvích. Připomene základní charakteristiky, které vyznačují synodální popis církve. Tedy církve vědomě rozvíjené jako společné kráčení a spoluzodpovědnost všech pokřtěných, slovy papeže Františka: celého „svatého Božího lidu“. V diskuzi se vrátíme k porozumění synodálnímu procesu, kterým jsme na úrovni diecézí v nedávných měsících procházeli a který stále pokračuje v celé církvi jako nový a čerstvý jev, který má moc změnit naše zažité uvažování o tom „jak církev funguje“. Budou také představeny podněty pro praktickou aplikaci společného kráčení všech věřících v synodalitě církve.

P. Josef Mikulášek – je knězem Arcidiecéze Olomouc. Na CMTF UP v Olomouci vyučuje fundamentální teologii a metodu v teologii. Doktorské studium teologie absolvoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kde se zabýval ekleziologickými základy synodálně chápané církve a nástroji a dynamikami přispívajícími k hlubší identifikaci křesťanů v místních společenstvích církve.

Lenka Řezníčková ­– je máma dvou dětí a žije se svým manželem v Olomouci. Pracuje jako učitelka v mateřské škole. V církvi se věnovala dětem a mládeži a stále se zapojuje do dění ve farnosti a děkanátu. V rámci synodálního procesu byla součástí diecézního týmu a podílela se na tvorbě syntézy Olomoucké arcidiecéze.

P. Vlastimil Kadlec ­– OMI je řeholním knězem kongregace misionářů oblátů. Vystudoval románskou filologii na FF UK v Praze a filozofii s teologií na Lateránské univerzitě v Římě. V současnosti působí na severním Plzeňsku, kde je oblátům svěřeno rozsáhlejší území kolem Plas. Kromě farní správy se věnuje pastoraci mládeže a povolání, je formátorem a představeným komunity Klokoty-Plasy.

Evangelizace na sociálních sítích

Sociální sítě jsou rozšířené po celém světě. Skoro každý je denně využívá a tráví na nich svůj drahocenný čas. Má to ale opravdu smysl? Jak efektivně nakládat se svým časem na sociálních sítích? A dají se sociální sítě používat k evangelizaci Božího slova? Pokud ano, jakými způsoby? Je to bezpečné místo pro křesťana nebo past? O tom se společně pobavíme na workshopu „příležitost nebo nebezpečí“.

Světlana Mašková – je mladá křesťanská influencerka , která již 6 let spravuje svoje osobní sítě, kde si vybudovala aktivní komunitu lidí. V minulosti vytvořila několik grafických deníků či dokonce pořádala různé akce. Věnuje se fotografování , ktere ji baví a naplňuje. Je hodně kreativně zaměřená a ráda se učí novým věcem. Dodělání práce včas není jejím nepřítelem a dotahuje věci do konce. Jejím životním mottem je přinášet změnu do společnosti – lidskostí, pravdou a úctou.

Proměna farnosti – P. Vojtěch Koukal a další hosté

Sdílení zkušenosti o tom, jak Kurzy Alfa a Farní evangelizační buňky napomáhají proměně farnosti v Dolanech u Olomouce. Objasníme důležitost vize farnosti, kterou vytváří kněz společně s aktivními farníky. Zdůraznění krásy liturgie, adorace a času modlitby ve společenstvích. Kniha P. Jamese Mallona a principy tzv. Pastoračního ekosystému, které rozvíjí P. Mário St Pierre (kanadský kněz působící ve Francii) byly pro naši farnost inspirací, díky tomu jsme v roce 2019 prožili Farní synodu. Podělíme se o zkušenosti z této synody i z toho, jak si nás Duch Svatý nečekaným způsobem vedl.

P. Vojtěch Koukal ­– je administrátorem farnosti v Dolanech u Olomouce. Regionální představený bratří z Komunity Blahoslavenství pro Evropu a Blízký východ. Studoval spiritualitu na papežském institutu v Římě. Je referentem Farních evangelizačních buněk pro ČR. Vede spolu s P. Mário St. Pierre roční formace pro kněze, které mají za cíl osvojit si nové způsoby pastorace. Leží mu na srdci evangelizace a důležitost zdravé vize pro dnešní církev a s tím související formace kněží a laiků.

7 vrchů – Pavol Strežo

Projekt 7 vrchů má za cíl hledání Boha, který zjevuje svoji vůli a naše zvláštní povolání, „abychom hledali Boží království při práci na časných hodnotách tím, že je usměrňujeme podle Boží vůle.“ (Christifideles laici 15) 

 7 vrchů představuje sedm základních oblastí, kde jsme zapojeni do práce ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. Cílem této iniciativy je motivovat křesťany, aby se začali více zajímat o věci veřejné. „Je naším pokušením, že koncentrujeme svůj zájem tak silně o církevní službu a úkoly, že se často vzdáváme vlastní odpovědnosti v povolání, ve společnosti, ve světě ekonomiky, kultury a politiky.“  (Christifideles laici 2) Chceme, aby do každé z těchto oblastí byly aplikované Boží principy, které by postupně přinesly pozitivní změnu do celé naší společnosti. Více informací o konferenci naleznete na internetových stránkách www.7vrchu.cz.

Pavol Strežo – je jedním z vedoucích Společenství Nové Evangelizace v Dolním Kubíně. Je žádaným řečníkem na různých konferencích, seminářích a setkáních křesťanů. Je propagátorem konferencí 7 vrchů na Slovensku a v Čechách. Je ženatý a mají se svojí ženou Jankou tři děti.