Konference o evangelizaci 11.–12. 11. 2022

Fotogalerie Člověk a víra

Podrobný program včetně záznamů přednášek

PÁTEK

„Výzvy evangelizace v naší zemi“ – kulatý stůl

Evangelium je stále živé, aktuální a přitažlivé. Mnoho lidí v naší zemi ho touží slyšet a přijmout. Jak já jako křesťan – jednotlivec a my jako společenství církve máme dnes hlásat evangelium? Jak na to? Jaké jsou dnešní výzvy k evangelizaci? Jaká jsou úskalí?

O tom všem budou s moderátorem Davidem Kasanem diskutovat: P. Kamil Obr, Pavla Petrášková, Rosťa Šerý a P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství.

Pavla Petrášková – národní koordinátorka Charismatické obnovy, evangelizaci se sama věnuje a formuje k ní druhé.

Rosťa Šerý – evangelizační projekty ProjektON.

P. Vojtěch Koukal – je člen Komunity Blahoslavenství, národní koordinátor Evangelizačních buněk. Rozvíjí vizi církve, která je otevřená světu a zaměřená na evangelizaci, a v tomto duchu se věnuje formaci kněží a laiků.

P. Kamil Obr – je knězem olomoucké arcidiecéze, působí ve Zlíně a má hodně zkušeností z evangelizačního působení mezi mladými a v práci se společenstvími.

Workshopy pátek odpoledne

Manželství a jeho poslání ve službě evangelizace – Otto a Carola Neubauerovi

Snad nejkřehčí a zároveň nejradostnější poslání. Manželé Neubauerovi se podělí o jejich podnětné dlouholeté zkušenosti jako manželského páru, který se angažuje v evangelizaci.

Otto Neubauer – je členem Komunity Emmanuel. Již začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Teolog, pedagog a ředitel Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni (https://akademie-wien.at). Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. V češtině mu vyšla v roce 2020 kniha Mission possible – velmi bohatý manuál k evangelizaci, kde je možné nalézt mnoho dobrých praktických podnětů.

Carola Neubauerová – manželka Otty a matka šesti dětí, bioložka, poradkyně pro dětskou terapii

Lovcem obrů – Rosťa Šerý a členové Společenství Projekt ON

„Jdi; Hospodin buď s tebou!“ (1 Sam 17,37)

V tomto workshopu, který je zaměřený pro všechny mladé, budeme společně objevovat Boží povolání v nás – stát se lovcem obrů a nositeli radostné zvěsti a Božího vítězství do každého koutu naší země i celého světa. Součástí workshopu bude i řada svědectví členů společenství.

Společenství Projekt ON – jsme děkanátní společenství se zaměřením na mladé lidi. I když jsou naši členové z celého děkanátu, tak našim domovem je farnost Valašské Klobouky pod vedením o. Pavla Macury. V rámci našeho působení toužíme předávat zkušenost s živým Bohem, a zvěstovat radostnou zvěst evangelia. Věříme, že Bůh vložil každému člověku do srdce originální kombinaci talentů a darů, skrze které touží zasahovat naše okolí. Ve společenství působí několik chválových kapel v čele se skupinou Gedeon, která hudebně doprovodí i letošní konferenci o evangelizaci.

Rosťa Šerý – je otec dvou dětí a vedoucím společenství Projekt ON. Ve společenství má dále na starost formaci členů a službu přímluvné modlitby. Je součástí organizačního týmu konference o evangelizaci a konference pro služebníky Poslaný. Na srdci mu leží nová evangelizace a formace vedoucích společenství, aby se každé společenství stalo bezpečným domovem a místem pro růst v nadpřirozené službě a Božích darech.  Je také součástí národního týmu CHARIS, který v rámci celého světa založil papež František a pověřil ho šířením proudu milosti Ducha Svatého v katolické církvi.

Na ceste kresťanského rozlišovania – sr. Veronika Barátová

Rozlišovať čo je dobré a čo nie, čo je od Boha a čo nie a vôbec celá oblasť rozlišovania patrí ku kresťanského životu a je i jeho službou iným často hľadajúcim ľuďom. Ako sa učiť rozlišovať? Aký postoj zaujať, keď niečo rozlíšiť neviem? Čo keď sa v rozlišovaní zmýlim? Základné princípy a postoje v službe rozlišovania.

ThLic. sr. Veronika K. Barátová – je zasvěcená sestra Komunity Blahoslavenství od roku 1990. Působila v domech v Dolanech a v Liptovskom Mikuláši na Slovensku, kde je momentálně představenou domu. Teologii studovala v Olomouci a v Římě. Vede duchovní cvičení, obnovy a různé semináře, dává důraz na potřebu nové evangelizace a systematického učednictví jako nutnou formaci dospělého křesťana v dnešním světě.

Kurzy Alfa aneb víra prochází žaludkem – Veronika Filipová

Jak „vyrobit“ z farníků učedníky? Jak zaujmout nevěřící mladé lidi? Jak oslovit lidi, kteří nedůvěřují církvi? Jak se postarat o ty, kdo mají k Bohu zatím jen nakročeno? Kurzy Alfa už 40 let nabízejí osvědčený způsob – společné jídlo, vyučování, diskuse, kde žádná otázka není „mimo“. Ale jak plyne už z názvu, Alfa je jen začátek…

Veronika Filipová – se více než 15 let věnuje organizování kurzů Alfa v Praze a od roku 2020 vede Českou kancelář kurzů Alfa. Vystudovala teologické nauky na KTF UK. Od mládí je jí blízká spiritualita charismatické obnovy a slouží přímluvnou modlitbou. Je vdaná a má jednu dceru.

Může spolu souviset chvála a evangelizace? – David Loula

„Navrátím se zase a znovu postavím zbořený Davidův stánek, aby také ostatní lidé hledali Pána a všechny národy, nad nimiž bude vzýváno mé jméno.“ Sk 15,16–17.

Obnova Davidova stánku. Pán Bůh zaslíbil, že obnoví zbořený Davidův stánek, aby lidé hledali Pána. Může spolu souviset chvála a evangelizace? Může se zpěv chvalozpěvů stát účinným nástrojem pro oslovení nevěřících lidí? A jak se skrze uctívání zjevuje a manifestuje Boží moc a Boží láska v dnešním světě? Uctívání Pána Ježíše je vyjádřením naší úcty a lásky k Bohu, ale také je to mocný nástroj k proměně duchovní atmosféry, přináší Boží přítomnost a jeho světlo do temnot tohoto světa.

David Loula – je kazatel Křesťanských společenství, zakladatel spolku České studny, který se věnuje obnově křesťanských hodnot a evangelizaci prostřednictvím návratu k dědictví našich duchovních otců v národě. Také založil Školu uctívání a vede hnutí Davidova stánku v ČR. David je ženatý a s manželkou Evou má 7 dětí.

SOBOTA

Zajímá se církev ještě o svět? – Otto Neubauer

Přednáška hlavního hosta konference sobota dopoledne

Mise není možná bez dialogu. O zásadní důležitosti dialogu v evangelizaci, o tom, jak je důležité přistupovat k lidem kolem nás v postoji naslouchání a pokory.

Zkušenosti s misijními procesy ve společnosti a v církvi. Důležité předpoklady, jak dlouhodobě vytrvat v evangelizačním elánu, na co klást důraz. O zdravé přítomnosti církve a křesťanů v dnešní společnosti.

Workshopy sobota odpoledne

Jak církev roste? – Otto Neubauer a Maja Schanovsky

Máme vizi, že církev v naší farnosti, kolem nás, může růst? Jak se stávat církví evangelizující? Jak mohou farnosti přejít od paralyzující spotřeby k osvobozující službě.

Otto Neubauer – je členem Komunity Emmauel. Již začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Teolog, pedagog a ředitel Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni (https://akademie-wien.at). Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. V češtině mu vyšla v roce 2020 kniha Mission possible – velmi bohatý manuál k evangelizaci, kde je možné nalézt mnoho dobrých praktických podnětů.

Maja Schanovsky – je členkou komunity Emmanuel. Mnoho let pracuje spolu s Ottou Neubauerem v Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni, je vedoucí misií v rámci Academie. Má mnoho bohatých zkušeností z misijních projektů, ve kterých hledají nové cesty a způsoby, kterými se můžeme přiblížit k lidem okolo nás.

„Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potrebné použite aj slová!“ (František z Assisi) – Mário Tomášik a Eduard Filo

Evanjelium je potrebné ohlasovať v každom čase. Doba vyžaduje hľadať možnosti akým spôsobom sa deliť o radostnú zvesť evanjelia. Na prednáške budeme hovoriť o tom ako spôsobiť to, že celá obec, či mesto môže počuť slová a skutky evanjelia. Jeden z nástrojov „Žatva“ hovorí o možnostiach ako evanjelium zdieľať obyvateľom mesta, ľuďom na periférii, politickým zástupcom, deťom, mládeži, seniorom, rodinám. Zahŕňa aspekty modlitebnej a praktickej evanjelizácie.

Eduard Filo – predseda ZKSM, ktorý vedie evanjelizačné vikendy Žatva, ktoré sa odohravaju v celom meste či obci a zahrnajú aj praktickú pomoc ľuďom.

Mário Tomášik…

Sdílení ve trojici (trio) – sr. Lucia Kopasová

Představení jednoduché metodiky, jak sdílet Boží slovo nebo se společně formovat a růst ve skupině tří lidí, která se pravidelně schází.  Metoda je určena lidem hledajícím i nově pokřtěným, kteří se s Božím slovem seznamují. Mohou ji s užitkem použít i praktikující křesťané. Workshop bude obsahovat sdílení zkušeností s touto metodou, představení výhod tria (trojice) při evangelizaci a katechezi nově pokřtěných, a také ukázku a zažití této metody na závěr workshopu.

sr. Lucia Kopasová – je zasvěcená sestra v Komunitě Blahoslavenství. Do Komunity vstoupila v roce 1996, pochází ze Žiliny na Slovensku. Studovala psychologii v Bratislavě a teologii v Olomouci. Mimo jiné se věnuje přípravě dospělých na svátosti ve farnosti Dolany a spolupracuje s otcem Mario St. Pierre, který rozvíjí Trio formaci pro kněze.

Synodalita církve, synodalita v církvi: zkušenosti a podněty pro rozvoj církevních společenství ­– P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec

Tento workshop bude příležitostí ke sdílení synodální zkušenosti v našich společenstvích. Připomene základní charakteristiky, které vyznačují synodální popis církve. Tedy církve vědomě rozvíjené jako společné kráčení a spoluzodpovědnost všech pokřtěných, slovy papeže Františka: celého „svatého Božího lidu“. V diskuzi se vrátíme k porozumění synodálnímu procesu, kterým jsme na úrovni diecézí v nedávných měsících procházeli a který stále pokračuje v celé církvi jako nový a čerstvý jev, který má moc změnit naše zažité uvažování o tom „jak církev funguje“. Budou také představeny podněty pro praktickou aplikaci společného kráčení všech věřících v synodalitě církve.

P. Josef Mikulášek – je knězem Arcidiecéze Olomouc. Na CMTF UP v Olomouci vyučuje fundamentální teologii a metodu v teologii. Doktorské studium teologie absolvoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kde se zabýval ekleziologickými základy synodálně chápané církve a nástroji a dynamikami přispívajícími k hlubší identifikaci křesťanů v místních společenstvích církve.

Lenka Řezníčková ­– je máma dvou dětí a žije se svým manželem v Olomouci. Pracuje jako učitelka v mateřské škole. V církvi se věnovala dětem a mládeži a stále se zapojuje do dění ve farnosti a děkanátu. V rámci synodálního procesu byla součástí diecézního týmu a podílela se na tvorbě syntézy Olomoucké arcidiecéze.

P. Vlastimil Kadlec ­– OMI je řeholním knězem kongregace misionářů oblátů. Vystudoval románskou filologii na FF UK v Praze a filozofii s teologií na Lateránské univerzitě v Římě. V současnosti působí na severním Plzeňsku, kde je oblátům svěřeno rozsáhlejší území kolem Plas. Kromě farní správy se věnuje pastoraci mládeže a povolání, je formátorem a představeným komunity Klokoty-Plasy.

Křesťanství se nešíří přesvědčením, ale přitažlivostí – Pavol Strežo

Na workshopu budeme mluvit o tom, jak žít tak, aby lidé na nás viděli, že žijeme nejen jako ti, kteří milují Boha, ale hlavně jak milovaní Bohem. Jelikož ne každý umí milovat Boha, ale každý chce být milovaný.

Pavol Strežo – je jedním z vedoucích Společenství Nové Evangelizace v Dolním Kubíně. Je žádaným řečníkem na různých konferencích, seminářích a setkáních křesťanů. Je propagátorem konferencí 7 vrchů na Slovensku a v Čechách. Je ženatý a mají se svojí ženou Jankou tři děti.

Proměna farnosti – P. Vojtěch Koukal a další hosté

Sdílení zkušenosti o tom, jak Kurzy Alfa a Farní evangelizační buňky napomáhají proměně farnosti v Dolanech u Olomouce. Objasníme důležitost vize farnosti, kterou vytváří kněz společně s aktivními farníky. Zdůraznění krásy liturgie, adorace a času modlitby ve společenstvích. Kniha P. Jamese Mallona a principy tzv. Pastoračního ekosystému, které rozvíjí P. Mário St Pierre (kanadský kněz působící ve Francii) byly pro naši farnost inspirací, díky tomu jsme v roce 2019 prožili Farní synodu. Podělíme se o zkušenosti z této synody i z toho, jak si nás Duch Svatý nečekaným způsobem vedl.

P. Vojtěch Koukal ­– je administrátorem farnosti v Dolanech u Olomouce. Regionální představený bratří z Komunity Blahoslavenství pro Evropu a Blízký východ. Studoval spiritualitu na papežském institutu v Římě. Je referentem Farních evangelizačních buněk pro ČR. Vede spolu s P. Mário St. Pierre roční formace pro kněze, které mají za cíl osvojit si nové způsoby pastorace. Leží mu na srdci evangelizace a důležitost zdravé vize pro dnešní církev a s tím související formace kněží a laiků.

7 vrchů – Pavol Strežo

Projekt 7 vrchů má za cíl hledání Boha, který zjevuje svoji vůli a naše zvláštní povolání, „abychom hledali Boží království při práci na časných hodnotách tím, že je usměrňujeme podle Boží vůle.“ (Christifideles laici 15) 

 7 vrchů představuje sedm základních oblastí, kde jsme zapojeni do práce ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. Cílem této iniciativy je motivovat křesťany, aby se začali více zajímat o věci veřejné. „Je naším pokušením, že koncentrujeme svůj zájem tak silně o církevní službu a úkoly, že se často vzdáváme vlastní odpovědnosti v povolání, ve společnosti, ve světě ekonomiky, kultury a politiky.“  (Christifideles laici 2) Chceme, aby do každé z těchto oblastí byly aplikované Boží principy, které by postupně přinesly pozitivní změnu do celé naší společnosti. Více informací o konferenci naleznete na internetových stránkách www.7vrchu.cz.

Pavol Strežo – je jedním z vedoucích Společenství Nové Evangelizace v Dolním Kubíně. Je žádaným řečníkem na různých konferencích, seminářích a setkáních křesťanů. Je propagátorem konferencí 7 vrchů na Slovensku a v Čechách. Je ženatý a mají se svojí ženou Jankou tři děti.

 Informace pro účastníky Konference o evangelizaci

Místo konání konference:  

Hlavní program konference, včetně mší svatých, se uskuteční v Clarion Congress Hotel Olomouc, který se nachází v těsné blízkosti olomouckého vlakového nádraží.Hlavní program i modlitební večery se uskuteční v hlavním kongresovém sálu,  jednotlivé workshopy budou probíhat v menších konferenčních místnostech hotelu.

Adresa: Clarion Congress Hotel Olomouc Jeremenkova 36

779 00 Olomouc, Česká republika

GPS: 49°35’33.130″N, 17°16’32.721″E

Přihlášení na konferenci
Přihlašování online bude ukončeno 8. 11. 2022 Můžete přijít na místo, kde se na konferenci můžete registrovat osobně.

Konferenční poplatek
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 200,- Kč/den, tedy 400,- Kč za celou konferenci (dva konferenční dny). Poplatek je nevratný, i v případě vaší neúčasti. Prostředky budou využity na úhradu nákladů spojených s organizací konference. Děkujeme za pochopení.

Stravování
Účastníci, kteří si zakoupili stravenky na oběd, obdrží u registrace stravenky na oběd, který bude v hotelové restauraci. Po celou dobu konání konference bude otevřen hotelový bar, kde bude k zakoupení káva, nealkoholické nápoje a dezerty. Ve vzdálenosti cca 500 metrů od hotelu se nachází supermarket Albert. V centru města je také mnoho restaurací, které můžete využít pro zajištění teplé stravy. Přestávka na oběd je 2 hodiny.

Parkování
K parkování doporučujeme využít podzemní parkoviště u vlakového nádraží, které je vzdáleno cca 2 minuty pěší chůze od hotelu. Informace k parkování v Olomouci naleznete na odkaze  https://parkovani.olomouc.eu/

Vstup, registrace a šatna
Registrace bude probíhat v pátek i v sobotu od 8 hodin u hlavního vstupu do Kongresového sálu hotelu. Po příchodu využijte bezplatnou šatnu, která bude na místě k dispozici. Registrace bude probíhat podle počátečního písmena vašeho příjmení (u skupinových přihlášek nahlaste příjmení zástupce skupiny, který vyplňoval přihlášku). Po registraci obdržíte registrační visačku, která bude sloužit ke vstupu do sálu. Bez ní nebudete do sálu vpuštěni, prosíme tedy, abyste ji nosili na krku nebo u sebe.

Další informace

Během konání konference si budete moci ve foyer zakoupit tématickou literaturu a CD k evangelizaci a duchovnímu růstu a také výrobky a materiály z Komunity Blahoslavenství.
Sbírky během mší svatých budou určeny k úhradě nákladů spojených s organizací konference. Děkujeme všem dárcům.

Po celou dobu konání konference, prosíme, pečlivě dbejte pokynů organizátorů a moderátorů.

Prosíme vás o modlitbu za dobrý průběh V. Konference o evangelizaci. Za požehnání pro všechny dobrovolníky, pořadatele i účastníky a také za hojnost Božího požehnání po konferenci, aby přinesla hodně plodů a přivedla co nejvíce lidí blíž k Ježíši.

Termín: 11.–12. 11. 2022

Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc

Hlavní host: Otto Neubauer

– autor knihy Mission Possible (Doron, 2020)

Program:

Pátek 11. 11. 2022

  8.00 Registrace

  9.15 Modlitba chval

  9.45 Zahájení konference

10.00 Kulatý stůl „Výzvy evangelizace v naší zemi“  *Živý přenos

11.15 Představení odpoledních workshopů a příprava na mši sv.

12.00 Mše svatá – s biskupem Josefem Nuzíkem *Živý přenos

13.00 Oběd 

15.00–16.20 Workshopy

1) Otto a Carol Neubauerovi – Manželství a jeho poslání ve službě evangelizace

2)  Rosťa Šerý  a Projekt ON Lovcem obrů – nová evangelizace mezi mladými

3) sr. Veronika Barátová – Na cestě křesťanského rozlišování

4) Veronika Filipová – Kurzy alfa aneb víra prochází žaludkem

5) David Loula – Může spolu souviset chvála a evangelizace?

16.40–18.00 Workshopy

1) Otto a Carol Neubauerovi – Manželství a jeho poslání ve službě evangelizace

2)  Rosťa Šerý  a Projekt ON Lovcem obrů – nová evangelizace mezi mladými

3) sr. Veronika Barátová – Na cestě křesťanského rozlišování

4) Veronika Filipová – Kurzy alfa aneb víra prochází žaludkem

5) David Loula – Může spolu souviset chvála a evangelizace?

20.00 Modlitební večer – zajišťuje Projekt On

21.30 Závěr

Sobota 12. 11. 2022

  8.00 Registrace

  8.30 Modlitba chval 

  9.00 Hlavní přednáška Otto Neubauer 

10.20 Představení workshopů

11.00 Mše sv. s arcibiskupem pražským Janem Graubnerem *Živý přenos

12.00 Oběd

14.00–15.20 Workshopy

1)  Otto Neubauer a Maja Schanovsky – Jak roste církev?

2)  Mário Tomášik, Eduard Filo – Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potřeba použite aj slová!

3) sr. Lucie Kopasová – Sdílení ve trojici (Trio)

4) P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec – Synodalita církve synodalita v církvi

5) Pavol Strežo – Křesťanství se nešíří přesvědčením, ale přitažlivostí

15.40–17.00 Workshopy

1) Otto Neubauer a Maja Schanovsky – Jak roste církev?

2) Mário Tomášik, Eduard Filo – Choďte, hlásajte evanjelium a ak bude potřeba použite aj slová!

3) P. Vojtěch Koukal a hosté – Proměna farnosti

4) P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková, Vlastimil Kadlec – Synodalita církve synodalita v církvi

5) Libor Kučera a Pavol Strežo – 7 vrchů

17.30 Modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství

19.00 Závěr