Konference o evangelizaci 11.–12. 11. 2022

Termín: 11.–12. 11. 2022

Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc

Hlavní host: Otto Neubauer

– autor knihy Mission Possible (Doron, 2020)

Další informace připravujeme 😉

Pátek 11. 11. 2022

8:00 registrace
9:15 modlitba chval
9:45 zahájení konference
10:00 kulatý stůl „Výzvy evangelizace v naší zemi
11:15 představení odpoledních wokshopů a příprava na mši sv.
12:00 mše svatá – P. Vojtěch Koukal
13:00 oběd
15:00–16:20 workshopy
16:40–18:00 workshopy
20:00 modlitební večer – zajišťuje Projekt On
21:30 závěr

Sobota 12. 11. 2022

8:30 modlitba chval
9:00 hlavní přednáška Otto Neubauer
10:20 představení workshopů
11:00 mše sv. s o. arcibiskupem Janem Graubnerem
12:00 oběd
14:00–15:20 workshopy
15:40–17:00 workshopy
17:30 modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství
19:00 závěr