Milí přátelé, chci vás srdečně pozvat na další již III. Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 23. – 24. 11. 2018 v Regionálním centru v Olomouci. Letos jsme program obohatili tím, že dáváme velký prostor pro paralelní workshopy. Účastníci si tak budou moci vybrat to, co je více zajímá, odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu. Pozvání přijali osobnosti věnující se evangelizaci od nás i ze zahraničí. Účast přislíbila také Miriam Swaffield z Anglie, která se věnuje evangelizaci mezi studenty. V Anglii je velmi známá svým živým projevem a také oranžovým karavanem, ve kterém za studenty přijíždí.

Mnozí toužíme, aby naše farnosti ožily. Leží nám na srdci lidé kolem nás, kteří nepoznali Ježíšovu lásku. Vidíme, že lidí hledajících určité duchovní zakotvení, je dnes mnohem více, než tomu bylo dříve. Papež František nás ve svém apoštolském listě Evangelii gaudium povzbuzuje: „Ve věrnosti Mistrovu příkladu je životně důležité, aby dnes církev vycházela zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti, neprodleně, bez zdráhání a beze strachu.“ Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem sebe? Chceš se nechat inspirovat tím, jak to dělají jiní? Tato konference pro tebe může být odpovědí na tvé otázky a také povzbuzením v elánu lásky.

P. Vojtěch Koukal, představený Komunity Blahoslavenství v ČR