Konference 7 vrchů září 2021

Zveme vás na konferenci 7 vrchů o tom, jak přinášet Boží požehnání do různých oblastí naší společnosti. Konference se bude konat v Kongresovém centru Brno (BVV) ve dnech 24. a 25. září 2021. Více o programu najdete na webu 7vrchu.cz.

“Naší vizí je vidět Boží požehnání v každé sféře naší společnosti ve prospěch všech obyvatel České republiky. 7 vrchů představuje základní oblasti vlivu: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média.”

Diskuse a přednášky budou na této konferenci více zaměřeny na téma: „Jak přinášet Boží království na vrch podnikání a na vrch politiky”.

Přihlášením na konferenci získáte možnost účastnit se kromě přednášek také workshopů s pozvanými hosty. Budeme společně hledat způsoby, jak aplikovat principy 7 vrchů v praxi. Využijte příležitosti setkat se se zajímavými osobnostmi.

Přihlášení najdete na webu 7vrchu.cz

Těšíme se na Vás!

Nadační fond Credo