Pozvánka od otce Vojtěcha Koukala

Milí přátelé,

            uvědomujeme si, že lidí hledajících určité duchovní zakotvení, přístřeší duše, něco co by dávalo hlubší smysl jejich životu, je kolem nás mnoho. Je čas překonat svůj ostych a jít jim naproti. Rodí se různé evangelizační iniciativy, ale musíme si přiznat, že poptávka o mnoho převyšuje nabídku.
            Papež Pavel VI. říká: „Církev, existuje proto, aby evangelizovala“. Když evangelizujeme, naše víra roste. Farnosti, společenství křesťanů a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou. Farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají. Papež František píše v apoštolském listě Evangelii gaudium „Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní“. Církev bez evangelizace ztrácí svou identitu. Ježíš říká Nikodémovi: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. My Ježíšovi učedníci, jsme pozváni mít účast na této Boží lásce ke světu, ve kterém žijeme.

Zvu vás na IV. Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 13.-14.11. 2020 v Kulturním centru Beseda v Otrokovicích. I na letošní Konferenci o evangelizaci dáváme velký prostor pro paralelní workshopy. Účastníci si tak budou moci vybrat to, co je více zajímá, odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu. Pozvání přijali osobnosti věnující se evangelizaci od nás i ze zahraničí. Hlavním přednášejícím bude P. René Luc z Francie. Spolupracoval s P. Danielem-Angem a jeho evangelizační školou Jeunesse-Lumière. V současné době žije v městě Montpellier, kde spoluzaložil a vede misijní školu pro mladé CapMissio, věnuje se evangelizační činnosti ve Francii i v zahraničí.

Tato konference může být odpovědí na vaše otázky, časem modlitby za naši zemi a také povzbuzením v elánu lásky k hledajícím lidem kolem nás.

P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství

IV. ročník Konference o evangelizaci

„Zajeď na hlubinu!“ Lk 5,4

Připravujeme pro vás již IV. ročník Konference o evangelizaci, který proběhne v termínu 13. – 14. listopadu 2020 v Otrokovicích u Zlína.

Letošní konference má název: „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“.

Jako hlavní host přijal pozvání francouzský kněz, spoluzakladatel misijní školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luc. Můžete se těšit i na spoustu dalších zajímavých hostů, modlitby, workshopy, mši svatou a večer chval. Podrobnější informace k programu budeme postupně doplňovat.

Audioarchiv konference 2018

Pátek 23. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Sobota 24. listopadu 2018

Přednáška:

Workshopy:

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili III. Konference o evangelizaci. Na našem webu si můžete prohlédnout fotografie z programu. Zde najdete audio záznam z přednášek a workshopů z konference o evangelizaci.

Zvláštní poděkování patří všem přednášejícím, kněžím, organizátorům a dobrovolníkům. Budeme rádi, pokud nám napíšete na email konference@evangelizace.cz Vaši zpětnou vazbu ke konferenci, abychom věděli, jak směřovat další ročníky.

Ať Vás stále provází Boží požehnání.

Informace před konferencí

Konference o evangelizaci se uskuteční již tento pátek 23. a v sobotu 24. listopadu v Regionálním centru v Olomouci.

Online přihlašování bude ukončeno ve středu 21. 11. Je však možné přijít i bez přihlášení a zaregistrovat se přímo na místě, kapacita není zcela zaplněna. Zúčastnit se můžete jednoho, nebo obou dní konference.

Srdečně Vás zveme také na páteční večer chval v katedrále sv. Václava, kde je volný vstup. Budeme se modlit za naši zemi. Veškeré informace k programu najdete zde. Informace k místu konání, parkování, průběhu konference a další důležité informace, si můžete přečíst zde.

Těšíme se na společný požehnaný čas.

Pozvání otce arcibiskupa Jana Graubnera

Milí bratři a sestry,
poslechnout Ježíšovu výzvu k evangelizaci není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. A to se týká každého jejího člena. Naše misijní ochablost má několik důvodů. Někdy je to lhostejnost k druhým skrývaná za tolerancí jiných postojů. Někdy neznalost a nezkušenost v předávání víry a někdy malá láska ke Kristu i k lidem. Vítám další konferenci, která chce nabídnout probuzení vášně pro Krista a výměnu praktických zkušeností nejen s evangelizací druhých. Papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc na říjen 2019 a chce, abychom se na něj celý rok připravovali. Tím užitečnější může být další konference o evangelizaci i pro naše farnosti, které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský