Jak hlásat evangelium v současné společnosti

ThLic. Josef Prokeš je knězem českobudějovické diecéze. Studoval na papežské univerzitě Gregoriana obor Nová evangelizace.

Působí ve farnosti Vodňany a také na poutním místě Lomec. Je autorem knihy Pán se stará. Věnuje se pastoraci mládeže, ve volném čase rád leze po horách.

Setkání se uskuteční 19. 2. 2022 v Brně na Petrově. Přednášky budou probíhat v brněnské katedrále. Není nutné se přihlašovat.

Harmonogram:

9.30-10.30– 1. přednáška (v katedrále)
11.15-12.15 – 2. přednáška, případné dotazy (v katedrále)
 navazuje mše svatá v katedrále

přednášky budou přenášeny současně také přes YouTube kanál Katedrála Petrov.

Převzato z https://kc.biskupstvi.cz/jak-hlasat-evangelium-v-soucasne-spolecnosti/