4. Seminář o evangelizaci

V sobotu 16. března 2024 proběhne v Hradci Králové v Novém Adalbertinu Seminář o evangelizaci. Hlavním hostem bude P. Vlastimil Kadlec, OMI, z Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Tématem jeho přednášky bude „Radost evangelia“.

Odpoledne bude možné zvolit si některý z následujících workshopů:

–   Česká misie očima cizince (P. Janith Aravinda Sackrawarthige, OMI)
–   Evangelizační kurz – informace a zkušenosti (s. Jana Svobodová, FMA, Julie Němcová)
–   Evangelizace „dovnitř“ – péče o farníky (P. Adam Grabiec)
–   Evangelizace dětí ZŠ – křesťanské vzdělávací programy pro školy (s. Gratia Štulířová, OSF, Patricie Koubská)
–   Evangelizace mládeže – práce se středoškoláky (P. František Filip)
–   Evangelizace seniorů v domovech důchodců (s. Terezie Burdová, OSF, Marie Cvešprová)

Časový rozvrh semináře
8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:00 Zahájení a modlitba
9:30 – 9:45 Přednáška P. Vlastimila Kadlece, OMI (1. část)
9:45 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:15 Přednáška P. Vlastimila Kadlece, OMI (2. část)
11:30 – 12:30 Oběd
12:45 – 14:30 Workshopy
14:45 – 15:30 Chvály s kapelou DOTEK, možnost svátosti smíření

Seminář se uskuteční pod záštitou generálního vikáře Mons. Jana Paseky. Přihlášky jsou k dispozici zde. Bližší informace o Semináři o evangelizaci lze najít na www.bihk.cz/evangelizace.

POSLANÝ: konference o službě v duchu nové evangelizace – Michelle Moran

30. 9. – 1. 10. 2023, Kroměříž

Toužíme se v tento čas společně modlit, formovat a sjednocovat pro budování Božího Království v naší zemi.

Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační.

Je to čas formace, sdílení, inspirace a především čas modlitby,  kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit.

Program 2023

Sobota

07:00-08:50 – Registrace (ubytování)

09:00 – Mše svatá P. Petr Bulvas

10:00 – Přivítání, info

10:30 – Hlavní slovo: Michelle Moran (téma konference)

12:00 – Oběd

14:00 – Gauč talk, představení workshopů

16:00 – Workshopy

17:30 – Večeře

19:30 – Modlitební večer s GedeON worship

21:30 – Závěr dne

Neděle

07:30-09:00 – Odevzdání klíčů, úklid pokojů

09:00 – Chvály Trinity worship, představení workshopů

10:00 – Workshopy

11:45 – Mše svatá P. Vojtěch Koukal

12:45 – Závěr

13:00 – Oběd

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře jsou kapacitně omezené dle prostor, rezervace workshopů proběhne během rána a dopoledne u registrace.

Doprovodný program

SO 12.00-16.00 svátost smíření, přímluvné modlitby

SO 19.30-21.30 přímluvné modlitby

22.00-08.00 celonoční adorace v DOLNÍ kapli na AG (přístupno pouze ubytovaným na AG)

Můžete se těšit na:

MICHELLE MORAN, P. VOJTĚCH KOUKAL, EDUARD FILO, MÁRIA ŠKOVIEROVÁ A JANA ZIBALOVÁ, manželé BERANOVI, P. JAN BERKA, VALERIO SVEGLIATI A MATEJ KURBEL,
a další.

6. seminář o Farních evangelizačních buňkách

Jako pastýři hledáme způsoby, jak oživit farní společenství, která nám byla svěřena (viz Evangelii gaudium § 28), a jak se přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti. Jednou z odpovědí je metoda Farních evangelizačních buněk (FEB).

       Zvu vás na 6. Seminář o Farních evangelizačních buňkách, který se uskuteční 5.-6. května 2023 v Pastoračním centru Komunity Blahoslavenství v Dolanech v Olomouce.  Začátek je v pátek v 16.00 a závěr v sobotu v 19:00.

       Cílem  tohoto semináře je seznámit s fungováním Farních evangelizačních buněk,  podělit se o zkušenosti,  inspirace  a impulsy od nás i ze zahraničí a také nabídnout konkrétní pomoc v  přípravě pro farnosti, které by rády s Farními evangelizačními buňkami chtěly začít. 

       Seminář je otevřen pro kněze i laiky. Bližší informace a elektronická přihláška jsou na: www.evangelizacnibunky.cz. Pokud byste o Farních evangelizačních buňkách pro vaši farnost uvažovali, je dobré s sebou vzít také některé z vašich farních spolupracovníků. Případné dotazy: evangelizacnibunky@seznam.cz.

Za koordinaci semináře P. Vojtěch Koukal

(Referent Mezinárodního organismu služby FEB pro ČR)

3. Seminář o evangelizaci – 11. 3. 2023

Třetí Seminář o evangelizaci proběhne v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina.

Jako hlavní host přijal naše pozvání P. Josef Prokeš.  Tématem jeho přednášky bude: „Jak dnešní lidé touží po evangeliu? A jaká je v tom moje role?“

Během odpoledne proběhnou následující workshopy:

  • Otcovo srdce (Eva Beranová)
  • Farní evangelizační buňky (Jaroslav Šotola)
  • Manželství – povolání k evangelizaci (manželé Blažkovi, P. Stanislav Tomšíček)
  • Evangelizace tancem (Jana Hrdinová)
  • Debata o dopolední přednášce (P. Josef Prokeš, P. Jan Uhlíř)

Seminář se uskuteční pod záštitou královéhradeckého gen. vikáře Mons. Jana Paseky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: https://1url.cz/Gr4pm

Program dne:

8:00–8:30 Registrace (2. patro Nového Adalbertina)

8:30–9:00 Zahájení a modlitba

9:00–9:45 Přednáška P. Prokeše (1. část)

9:45–10:30 Přestávka

10:30–11:15 Přednáška P. Prokeše (2. část)

11:30–12:30 Oběd

12:45–14:30 Worskhopy

14:45–15:15 Chvály s kapelou DOTEK (Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velké náměstí)

Další informace: soukalova.ludmila@dihk.cz, +420 724 129 887

https://www.bihk.cz/evangelizace/chystane-akce

FB událost: https://1url.cz/Vrvq5

Vyhlášení vítězů Signaly Awards 2022

Ekumenický web signály.cz každoročně vyhlašuje veřejnou anketu, která má za cíl ocenit ty, kteří veřejně prezentují křesťanství v digitálním prostoru! Chceme touto anketou ukázat příklady dobré praxe a motivovat ke službě evangelizace! 

https://www.signalyawards.cz/

Sledujte vyhlášení výherců na Tv Noe 13. 11. 2022 v 19:00.

Seminář o evangelizaci 12. 3. 2022

Akce se bude konat pouze v případě, že to pandemická situace umožní.

V sobotu  12. března 2022 proběhne v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové Seminář o evangelizaci.

Číst více