4. Seminář o evangelizaci

V sobotu 16. března 2024 proběhne v Hradci Králové v Novém Adalbertinu Seminář o evangelizaci. Hlavním hostem bude P. Vlastimil Kadlec, OMI, z Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Tématem jeho přednášky bude „Radost evangelia“.

Odpoledne bude možné zvolit si některý z následujících workshopů:

–   Česká misie očima cizince (P. Janith Aravinda Sackrawarthige, OMI)
–   Evangelizační kurz – informace a zkušenosti (s. Jana Svobodová, FMA, Julie Němcová)
–   Evangelizace „dovnitř“ – péče o farníky (P. Adam Grabiec)
–   Evangelizace dětí ZŠ – křesťanské vzdělávací programy pro školy (s. Gratia Štulířová, OSF, Patricie Koubská)
–   Evangelizace mládeže – práce se středoškoláky (P. František Filip)
–   Evangelizace seniorů v domovech důchodců (s. Terezie Burdová, OSF, Marie Cvešprová)

Časový rozvrh semináře
8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:00 Zahájení a modlitba
9:30 – 9:45 Přednáška P. Vlastimila Kadlece, OMI (1. část)
9:45 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:15 Přednáška P. Vlastimila Kadlece, OMI (2. část)
11:30 – 12:30 Oběd
12:45 – 14:30 Workshopy
14:45 – 15:30 Chvály s kapelou DOTEK, možnost svátosti smíření

Seminář se uskuteční pod záštitou generálního vikáře Mons. Jana Paseky. Přihlášky jsou k dispozici zde. Bližší informace o Semináři o evangelizaci lze najít na www.bihk.cz/evangelizace.