Vy jim dejte najíst! (Mk 6,37)

Seminář o evangelizaci pro diecézany napříč generacemi.

V sobotu 12. 3. 2022 proběhne v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové seminář o evangelizaci. Seminář je určen pro diecézany napříč generacemi. Jeho cílem je přiblížit laikům i duchovním téma evangelizace a představit možnosti, jak lze evangelizovat (nejen) v rámci farnosti.

Seminář začne v 9.00 hodin úvodním slovem generálního vikáře Mons. Jana Paseky. Následovat bude hlavní přednáška P. Jana Linharta na téma „Vy jim dejte najíst.“ (Mk 6,37). V  dopoledním a odpoledním bloku budou souběžně probíhat workshopy zaměřené na jednotlivé evangelizační aktivity, které lze vykonávat v rámci farního společenství. Workshopy povedou povětšinou laici, lidé, kteří mají s danými aktivitami dlouholeté zkušenosti.

V rámci semináře proběhne jeden specifický workshop s názvem „Když jsem v tom sám“. Kristýna Zemánková v něm otevře diskuzi o situaci, kdy farník má touhu zahájit ve farnosti nějakou evangelizační aktivitu, ale nenachází pro to pochopení a podporu u spolufarníků a někdy ani u duchovního správce farnosti. Během Biblického tria si účastníci budou moci vyzkoušet, jak lze ve společenství tří lidí rozjímat nad biblickým úryvkem za využití podpůrného materiálu.

Další workshopy: Modlitební společenství za nemocné, Obnova v Duchu Svatém, Kána pro páry, Net for God, Alfa kurzy a Večery chval, představí konkrétně a prakticky tyto aktivity. Vedoucí workshopů mohou účastníkům pomoci rozlišit, zda je daná aktivita vhodná pro jejich farní společenství, popřípadě jim mohou dát tipy a rady na to, jak tuto aktivitu uvést do života farnosti.

Součástí Semináře bude společný oběd formou rautu.

Na závěr, přibližně ve 14.30 h., proběhne společná moderovaná adorace v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Převzato z https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vy-jim-dejte-najist-mk-637-12191