Kurz CŽV: Evangelizace

Jak je česká společnost vnímavá k evangeliu a jeho hlásání? V čem spočívá případná hluchota a nezájem o radostnou zvěst? Kurz evangelizace bude vycházet z aktuálního stavu společnosti a na tyto a další otázky bude hledat teologické odpovědi.

Účastníci se zastaví u hlavních momentů Písma, jak Starého tak Nového Zákona, kde se mluví o hlásání (Jonáš, poslání učedníků), a budou se jimi inspirovat pro současnou situaci. Podívají se taky na dokumenty církevního Magisteria (Evangelii nuntiandi, Evangelii gaudium) a vybrané místa tradice, se zřetelem na podobu kérygmatu. Cílem kurzu je nejen načrtnou dobrý teologický základ pro misii, ale jde mu také o přesah do praxe.

Další informace na webu KTF UK https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-43.html