Godzone – evangelizace těch, kterým jde o Boží Království

Godzone je slovenský projekt, který vznikl v roku 2009. Byl odpovědí na Pastorační plán katolické církve na Slovensku, který vyzýval k nové evangelizaci mládeže. Godzone projekt vznikl pod záštitou občanského sdružení ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – združuje 8 403 členů, 259 spoločenství a 23 oblastních center) a prakticky byl realizovaný mladými lidmi ze společenství SP (ESPÉ), kterým hořelo srdce pro své vrstevníky a přijali tuto výzvu, aby vstoupili do služby mladým lidem na Slovensku. Celý projekt zastřešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska.

Společenství SP

Členové společenství SP pochází z farnosti Sliač. Otec biskup Marián Chovanec pověřil faráře farnosti Sliač –  Mgr. Dominika Markoša i duchovní starostlivostí o toto společenství.

Společenství SP se podílí i na přípravách a realizaci Národního setkání mládeže či Světových dnů mládeže v Krakově, vede animátorskou školu Godzone school a mnoho dalších aktivit.

Godzone tour v minulých letech

Každý rok během GodZone tour navštíví zhruba 300 členný tým 6 měst, kde přináší evangelium do škol a dalších míst. Večer pak probíhá velký evangelizační program v sportovní hale pro několik tisíc lidí.

Projekt Godzone je schválený místním otcem biskupem v každé z diecézi, kde probíhá.

Samotného tour se zúčastňuje stále více kněží, kteří pomáhají s vysluhováním svátosti smíření během celého večera. V České republice bylo Godzone tour naposledy v Praze v roce 2017 a navštívilo jej několik tisíc lidí.

CIELE PROJEKTU

Vstúpiť do Božieho kráľovstva

pomôcť mladým ľuďom rozhodnúť sa pre život s Ježišom Kristom a v spolupráci so spoločenstvami im ukázať, kam môžu prísť po tom, ako sú oslovení posolstvom evanjelia.

Budovať generáciu KIOBK

veríme, že sme súčasťou jednej generácie bez ohľadu na dátum narodenia. Godzone buduje generáciu ľudí, ktorí budú v láske bojovať za Božie kráľovstvo, generáciu ľudí, ktorí budú mať vplyv vo všetkých oblastiach spoločnosti a prinášajú hodnoty Božieho kráľovstva.

Uvoľniť povolaných ľudí do služby

chceme uvoľňovať ľudí povolaných do služby na plný úväzok, naplno využiť ich potenciál, zručnosti, dary a talenty, ktoré im Boh dal pre službu v Božom kráľovstve.

Zásobovať generáciu KIOBK

chceme zásobovať generáciu KIOBK živým slovom, svedectvami, podcastami, prinášať kvalitné vyučovania, prednášky, knihy, televíznu reláciu, formačné kurzy a animátorskú školu, aby generácia KIOBK mala vždy kde čerpať.

 

Více o Godzone: https://godzone.sk/