Youtube kanál Srdce chvály, The Blessing – celosvětová prosba o požehnání

Na Youtube je několik kanálů, které sdílejí klipy křesťanských interpretů i s českými titulky. Mezi nimi však vyniká jeden s názvem Srdce chvály, který je neustále aktualizován a přibývají zde největší novinky.

Odkaz: https://www.youtube.com/c/Srdcechv%C3%A1ly/videos

Díky tomuto kanálu se můžete pomodlit v této době koronaviru prosbu o požehnání The Blessing, která obletěla celou zeměkouli. Nazpívali ji spolu s Kari Jobe Cody Carnes a Elevation Worship.

Když vydávali Elevation Worship 20. března své 12. live album, možná netušili, že jejich píseň The Blessing, kterou nazpívali s Kari Jobe a Cody Carnesem se stane celosvětovou modlitbou v době koronaviru. Nejenom že se píseň začíná ihned zpívat u nejznámějších worship kapel po celém světě, ale právě videa písní z karantény způsobily to, že tato píseň začíná propojovat lidi napříč církvemi s prosbou o požehnání pro danou zemi.

Píseň vychází z textu Bible z knihy Numeri 6, 22-25, kde čteme:

„Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: ‚Hospodin tě požehná a ochrání tě, 

Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,

Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“

Tato prosba o Boží požehnání se začíná šířit zvláště v zemích, kde zrovna vrcholí pandemie koronaviru. A tak dnes najdeme tuto píseň v mnoha jazycích, ke kterým se přidala i česko-slovenská verze.