Kurzy Alfa

Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.


Každé setkání začíná společným jídlem (většinou večeří), pokračuje přednáškou na téma a po ní následují skupinky, kde mohou účastníci hovořit o všem, co je zajímá. Kurz je určen především lidem, kteří nechodí do kostela, Boha teprve hledají a s křesťanstvím se chtějí seznámit. V prostředí katolické církve také často přicházejí jako účastníci lidé, kteří byli pokřtěni jako malé děti, ve víře nebyli vychovávání a v určitém okamžiku svého života se začínají zajímat o to, zda Bůh existuje či nikoli. Setkání se odehrávají v příjemné atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako k vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel – žák, ale spíše hostitel – host.

Témata jednotlivých setkání:

 • Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu)
 • Kdo je to Ježíš?
 • Proč Ježíš zemřel?
 • Jak získat víru?
 • Proč a jak se modlit?
 • Proč a jak číst Bibli?
 • Jak nás Bůh vede?
 • Kdo je to svatý Duch?
 • Co svatý Duch dělá?
 • Jak mohu být naplněn svatým Duchem?
 • Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
 • Jak odolat zlému?
 • Proč a jak mluvit s druhými o víře?
 • Uzdravuje Bůh i dnes?
 • A co církev?

Komu jsou kurzy Alfa určeny?

Všem lidem, kteří si kladou otázky, zda Bůh existuje, kdo je Ježíš Kristus, co nám říká Bible, zda není víra v dnešním světě zbytečná apod. Těm, kdo Boha teprve hledají anebo znovuobjevují ve svém životě.

Zdroj: http://www.katolalfa.cz/

Foto zdroj: http://vkhcb.cz/

 

Více informací včetně materiálů najdete na: 

http://www.kurzyalfa.cz/ 

https://www.youtube.com/user/KurzyAlfa/videos 

 

O fungování kurzů Alfa byla řeč ve worshopu Chci evangelizovat v rámci farnosti. Jak na to?  z konference v roce 2018.

 

Pozvání na Alfu online v době koronaviru

 

Jak probíhá Alfa?

 

Ukázky připravených přednášek:

Filmová série Alfy pro mládež – Jde v životě ještě o víc?

 

Filmová série Alfy – Jde v životě ještě o víc?