Evangelizační kurz „Pojďte a uvidíte“ v HK diecézi 2023-24

Od září 2023 do ledna 2024 bude v Královéhradecké diecézi probíhat 1. ročník Evangelizačního kurzu „Pojďte a uvidíte!“. Kurz je určen pro  všechny katolíky, kteří chtějí nadále rozvíjet svůj osobní vztah s Kristem a zároveň se formovat v oblasti evangelizace.

Cílem kurzu je pochopení a ujasnění toho, co je to evangelizace, proč je evangelizace pro život církve a pro osobní vztah s Kristem podstatná a také hledání osobního poslání při hlásání evangelia. Během kurzu proběhne evangelizace v „terénu“, které bude předcházet praktická i duchovní příprava.

Kurz bude probíhat po dobu pěti víkendů (od pátečního večera nebo sobotního rána do nedělního odpoledne):

  • 23. – 24. září 2023 (HK – Kukleny)
  • 14. – 15. října 2023 (HK – Kukleny)
  • 11. – 12. listopadu 2023 (HK – Kukleny)
  • 8. – 10. prosince 2023 (HK – Kukleny)
  • 19. – 21. ledna 2024 (Hora Matky Boží, Králíky)

Témata jednotlivých víkendů:

  • Stát se učedníkem misionářem
  • Živit se modlitbou a svátostmi
  • Vstříc setkání s druhými
  • Misionářský víkend
  • Duchovní obnova (P. Vojtěch Kodet O.Carm)

Cena za celý kurz (včetně ubytování a stravování): 3 000 Kč, z toho 1 000 Kč se bude platit dopředu po potvrzení přihlášení jako nevratná záloha. Pokud by finance měly být pro někoho překážkou účasti, lze se domluvit na individuálním řešení.

Přihlašování: do  18. 6. 2023 na webu www.bihk.cz/evangelizace/evangelizacni_kurz nebo na mailu evangelizace@dihk.cz. K přihlášce je třeba napsat motivační dopis.

Koordinátorkou kurzu je Julie Němcová. Dále jsou v organizačním týmu Mons. Jan Paseka, P. Jan Uhlíř, P. Jan Linhart, P. Jana Svobodová, FMA a pozvaní hosté.

Více informací: www.bihk.cz/evangelizace/evangelizacni_kurz, evangelizace@dihk.cz, 731 604 076 (J. Němcová)