Evangelizace skrze kreativitu

Nemusíte být hudebníci, zpěváci, sochaři, malíři, architekti, stavitelé katedrál, přesto můžete umět něco, skrze co může Bůh promlouvat k druhým.

Může to být například hezky udělaná vývěska s pozvánkami na farní akce nebo jakákoliv výzdoba na nich – stačí pár světýlek, svící, kreativní nápis. Najednou jakákoliv modlitba v takto vyzdobeném prostoru místnosti či kostela může být něčím nevšedním, skrze co se dotýká Bůh.

Použití kreativní výzdoby na různých akcích můžete vidět např. ve fotogalerii Projektu On z Valašských Klobouk.

Jste šikovní grafici? Vaše uplatnění na poli evangelizace je velmi široké: od tvorby kvalitních plakátů přes tvorbu webů až po ztvárnění různých citátů. Budu sdílet jednu svou zkušenost. Na jednom duchovním víkendu pro mladé muže po videoklipové modlitbě křížové cesty zůstal v místnosti jeden kluk a stále koukal na poslední promítnutý citát. Ptám se jej: „Děje se něco?“ On odpovídá: „Možná jen kvůli tomuhle citátu jsem tu měl být.“

Citáty časopis In: https://www.facebook.com/IN.divci.casopis/

Citáty z Bible: https://www.facebook.com/citatyzbible/

Citáty Vždy s Bohem: https://www.facebook.com/vzdysbohem

 

Nemusíte zůstávat jen ve virtuálním světě, ale i váš domov nebo fara může ožít nějakým citátem přímo na zdi.

https://obchod.rybka.sk/15-krestanske-nalepky-na-stenu

 

Umíte fotit? Pak je to jedinečná příležitost, jak nechat promluvit Boha skrze vaše vnímání toho, co se děje kolem vás. V České republice vznikl ojedinělý projekt Člověk a víra, který sdružuje fotografy napříč naší zemí a snaží se ukázat bohatost církevního života. I tohle je způsob, jak hovořit o Bohu.

Fotografie, které ukazují svět víry

https://www.clovekavira.cz/

 

Viděli jste někdy pískomalbu? Zvláště ve spojení s hudbou je to velmi silný nástroj k vyprávění příběhů, zvláště pak biblických..

 

Tohle není zdaleka vyčerpávající seznam kreativních metod evangelizace. Ale pokud pomohl ve vás probudit vášeň mluvit o Bohu skrze tuhle dovednost, která vám byla Bohem dána, jsem rád.