Evangelizační školy a další formační projekty

AntiochieAntiochii pořádají mladí křesťané pod vedením bohoslovců. Do vybrané farnosti s mizivým počtem věřících přijíždějí na dva týdny letních prázdnin. Činnost spočívá ve společné i soukromé modlitbě a podnikání různých akcí v obci (hry, výlety, koncerty, divadelní představení, návštěvy, rozhovory,...).

SKZAEJde o šestiletou formaci k plnému vztahu s Bohem, k zralému křesťanskému životu, přirozeně směřujícímu také ke službě. Formace je nabídnuta všem - mladším i starším generacím, je pro dlouhodobě věřící i čerstvé konvertity, dokonce není podmínkou ani příslušnost ke katolické církvi.

Katolická misieCílem VEŠ je otevřít možnost pro hlubší formaci těch katolických křesťanů, kteří uvažují o aktivní účasti na hlásání evangelia ve svém prostředí.

LMOd roku 1997 se FATYM věnuje vedení lidových misií ve farnostech. Na základě zkušeností získaných v cizině a v záznamech o lidových misiích, jak probíhávaly v naší zemi, vznikly ve FATYMu dvě verze, jak vést lidové misie. 1. v úplně mrtvé farnosti, 2. v běžné farnosti moravského typu. Doposud vedl FATYM lidové misie v téměř šedesáti farnostech.

Společenství čistých srdcíV srpnu 2005 vznikla iniciativa Společenství čistých srdcí (SČS). Vstupují do ní mladí nad patnáct roků, kteří se rozhodují, že se budou snažit růst k ideálu čistého srdce. Podobné aktivity existují v řadě dalších zemí. Například v USA mají obdobná hnutí už přes dva miliony členů.

CSSRMisijní skupina vznikla v roce 2002. Jejím úkolem je prostřednictvím lidových misí přispět k vnitřnímu obrácení křesťanů a tím podílet se na obnově života místních církevních společenství - farností.

Světlo-životHnutí Světlo-Život je jedním z hnutí obnovy církve podle učení 2. Vatikánského koncilu. Patří do něho lidé různého věku a povolání: mládež, děti, dospělí a také kněží, řeholníci, řeholnice, členové sekulárních institutů, a tak�� rodiny - Domácí církev.