Evangelizační aktivity a projekty

Komunita Chemin neuf dala impuls ke vzniknu dramatické evangelizační skupině s dosavadním samozvaným názvem CCN Arte club.
break
Čtěte také:

Můžete navštívit:

JeníkovV roce 1999 si FATYM Vranov nad Dyjí a FATYM Přímětice adoptovaly mrtvou farnost v litoměřické diecézi Jeníkov u Duchcova. Tehdy se jednalo o skutečně duchovně mrtvou farnost, kde už o víru nejevil navenek nikdo zájem. Od té doby má FATYM na faře v Jeníkově trvalou posádku.

Skupina chval se věnuje chvále a písním k modlitbě. Jejím cílem je především skutečná modlitba a vztah s Pánem. Hraje především na modlitebním večeru chval v úterý večer v Misijním centru a na všech akcích mladých, které se pořádají v Domě Michael.

Katolická misieJde o týdenní evangelizační akci, jejímž cílem je zprostředkovat obyvatelům místa setkání s Kristem prostřednictvím řady aktivit, od kulturních programů po osobní setkání.

Sv. LudmilaJarní kulturně-duchovní slavnosti, pořádané Komunitou Chemin Neuf ve spolupráci s několika křesťanskými sbory z různých církví, jsou každoroční evangelizační akcí v Praze. Řadu posledních let probíhaly na Náměstí Míru v Praze 2, v dubnu 2012 budou poprvé přesunuty na sídliště Luka v Praze 13. 

V návaznosti na pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Říma se začal FATYM Vranov nad Dyjí angažovat v organizování pěších poutí v evangelizačním duchu. Největší z těchto poutí se koná v předposledním týdnu v srpnu na Velehrad.

misie logoJsme skupinka misijních dobrovolníků – převážně z františkánské rodiny (to je skupina řeholníků, řeholnic i laiků - mužů i žen, kteří jsou inspirováni františkánskou spiritualitou). Krom jiných aktivit společně pořádáme podzimní týdenní městské misie převážně pro lidi hledající.

CSSRMisijní skupina vznikla v roce 2002. Jejím úkolem je prostřednictvím lidových misí přispět k vnitřnímu obrácení křesťanů a tím podílet se na obnově života místních církevních společenství - farností.