Co je evangelizace

Slovo evangelizace dobře známe. Slýcháme ho často, ale jeho obsah před námi mnohdy uhýbá. Co tedy je evangelizace, a co není?

Rybář lidíCo evangelizace není?

  • Nejde o to, zahltit druhé informacemi.
  • Nepotřebuje vždy používat slova.
  • Není to nucení druhých k tomu, aby „se dali pokřtít“.
  • Není to akce bez života s Bohem a modlitby.
  • Není to pouze sociální pomoc.
  • Nestačí jen výklad, co že to je to evangelium.

Co evangelizace je?

  • Něco, čím Ježíš pověřil každého, kdo ho následuje.
  • Něco co vyžaduje odvahu a odhodlání.
  • Něco, co nikdy neděláme sami, ale vždy v síle Ducha svatého.
  • Něco, co přináší radost tomu, kdo tento úkol přijme.

Evangelizace je různorodá. Pro někoho znamená, že půjde kázat, pro jiného, že bude druhému nablízku tak, jako je mu nablízku Bůh. Pro někoho to může být odvaha přiznat se ke Kristu v nepřátelském prostředí. Slovo má mnoho tváří, ale vždy se jedná o hlásání Krista těm, kteří ho neznají nebo jsou mu vzdálení.

Evangelizace zve k obrácení, k ANO Božímu volání. Ty, kteří jsou pokřtěni, vede k rozhodnutí dát život k dispozici Kristu, ty, kdo pokřtěni nejsou, vede ke křtu.

Evangelizace proměňuje, i otřásá. Boží slovo může narušit status quo života člověka i těch, s kterými žije a pracuje.

Evangelizace ovlivňuje kulturu. Kultura může přivést člověka k Bohu. K úkolu musíme přistupovat s vědomím, že celá kultura potřebuje obrácení.

Evangelizace zahrnuje svědectví života. Náš život s Bohem je srdcem našeho svědectví.

Evangelizace vyžaduje explicitní přihlášení ke Kristu a vyznání vlastní víry.

Evangelizace žádá konkrétní odpověď od toho, komu přinášíme dobrou zprávu. Nemusí přijít hned, ale tato odpověď je vždy cílem. Chceme, aby se připojil ke Kristovu tělu, jímž je církev.

Evangelizace vytváří nové hlasatele evangelia. Ten, kdo je opravdu evangelizovaný, evangelizuje zase druhé. To je test opravdového obrácení.

Čtěte také:

Můžete navštívit: