Zúčastněné skupiny a komunity

AntiochieAntiochii pořádají mladí křesťané pod vedením bohoslovců. Do vybrané farnosti s mizivým počtem věřících přijíždějí na dva týdny letních prázdnin. Činnost spočívá ve společné i soukromé modlitbě a podnikání různých akcí v obci (hry, výlety, koncerty, divadelní představení, návštěvy, rozhovory,...).

Teologický konviktTeologický konvikt v Olomouci je jednoroční kurz pro studenty, kteří se rozhodli připravovat ke kněžství v rámci naší republiky. Po absolvování pokračují v semináři/Praha a Olomouc/.
Součástí našeho programu jsou také každoroční misie - akce, při které se 1-2 týdny ve vybraném městě nebo vesnicích snažíme povzbudit místní křesťany a hlavně oslovit ty, kdo Boha neznají.

Svatá ZdislavaProjekt evangelizace.cz byl zahájen 4. ledna 2011 společnou modlitbou u hrobu svaté Zdislavy. Zdislava zůstává patronkou projektu.

SKZAEJde o šestiletou formaci k plnému vztahu s Bohem, k zralému křesťanskému životu, přirozeně směřujícímu také ke službě. Formace je nabídnuta všem - mladším i starším generacím, je pro dlouhodobě věřící i čerstvé konvertity, dokonce není podmínkou ani příslušnost ke katolické církvi.

Ordo PraedicatorumKazatelské středisko je zařízením České dominikánské provincie určeným pro podporu a koordinaci společného působení dominikánské rodiny v oblasti apoštolátu.

Společenství pro JežíšeNavázání osobního vztahu s nebeským Otcem, zkušenost Letnic a Boží moc, jíž jsme byli učiněni Božími dětmi, způsobily v našich srdcích touhu společně pracovat na šíření Božího království, a to způsobem, který nám v srdcích zjevuje Duch svatý. Proto v roce 1991 vzniklo Společenství pro Ježíše.

Logo OMIKongregace oblátů slouží především těm, kteří byli opuštění, bezradní, bez Boží i lidské lásky. V duchu svého poslání se snaží proniknout s poselstvím Boží lásky zvláště k těm, kteří jsou z různých důvodů od Boží lásky vzdáleni nebo na ni už zapomněli a ztratili kontakt s Církví a jejím živým bohatstvím.

Chemin NeufKomunita Chemin Neuf je římskokatolickou komunitou s povoláním k ekumenismu. Již od založení komunity je jejím hlavním posláním formovat křesťany a podpořit jejich smysl pro zodpovědnost v Církvi a ve společnosti.
"Cíl komunity není v ní samotné; radost být bratry a sestrami v Ježíši Kristu je stejná jako naše společná touha přinášet lidem dobrou zprávu o vzkříšení." (z konstitucí komunity) 

misie logoJsme skupinka misijních dobrovolníků – převážně z františkánské rodiny (to je skupina řeholníků, řeholnic i laiků - mužů i žen, kteří jsou inspirováni františkánskou spiritualitou). Krom jiných aktivit společně pořádáme podzimní týdenní městské misie převážně pro lidi hledající.

FatymFarní tým Vranov nad Dyjí je společenstvím kněží, jáhnů a dalších spolupracovníků, kteří se věnují jednak pastoraci v oblasti kolem Vranovské přehrady a také hledání nových cest k evangelizaci našeho národa.

CSSRMisijní skupina vznikla v roce 2002. Jejím úkolem je prostřednictvím lidových misí přispět k vnitřnímu obrácení křesťanů a tím podílet se na obnově života místních církevních společenství - farností.

Světlo-životHnutí Světlo-Život je jedním z hnutí obnovy církve podle učení 2. Vatikánského koncilu. Patří do něho lidé různého věku a povolání: mládež, děti, dospělí a také kněží, řeholníci, řeholnice, členové sekulárních institutů, a také rodiny - Domácí církev.