Kostely na Broumovsku otevřou své dveře

Vložil/a evangelizace.cz, 30. Květen 2013

Katolická misie„Na začátku června mohou obyvatelé a návštěvníci Broumovského výběžku využít možnost navštívit jedinečnou skupinu vzácných barokních kostelů. V rámci „Týdne broumovských kostelů“ , připraveného místní římskokatolickou farností ve spolupráci s řádem Dominikánů, bude v sobotu 8. června 2013 otevřeno deset kostelů v regionu.

Zdejší kostely jsou skutečně mimořádnými svědky dovedností našich předků, ale i významu duchovního rozměru života. Proto bychom kostely rádi zpřístupnili veřejnosti. Nechceme samozřejmě zůstat jen u jednoho dne. Další příležitosti chystáme už na letošní léto.“ říká broumovský farář Martin Lanži.
Samotnému otevření kostelů bude předcházet týdenní kulturní a vzdělávací program v samotném Broumově. Akce pak vyvrcholí sobotním varhanním koncertem ve Vernéřovicích. Podrobný program týdne je zveřejněn na webových stránkách farnosti www.broumovfarnost.cz.
Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1719 – 1743.
Celkem devět barokních venkovských kostelních staveb tvoří mimořádný a v mnoha ohledech jedinečný soubor, považovaný díky své ucelenosti a rozsahu za architektonický skvost nejenom v rámci Čech.